Što je proračun?

Proračun je temeljni financijski dokument Grada te godišnji plan raspodjele sredstava namijenjenih za sve aktivnosti Gradske uprave na području održavanja, funkcioniranja i unaprjeđenja Slavonskog Broda.

Na ovoj stranici građani mogu doznati odgovore na pitanja vezana uz prihode i rashode Grada, programe i aktivnosti koji se financiraju iz gradskog proračuna, te planirane aktivnosti i nove projekte na području našeg grada.

Ovakvim pregledom gradskog proračuna građani dobivaju potpunu i transparentnu informaciju o tome gdje se i kako troši gradski novac, a želja nam je potaknuti i što veći broj Brođanki i Brođana na aktivno sudjelovanje u kreiranju gradskog proračuna.

Želimo čuti Vaše prijedloge i komentare, jer oni su najbolji pokazatelj toga koji su projekti potrebni u našem gradu.

Odakle novac dolazi?

Gdje se novac investira?

Struktura rashoda i izdatka po razdjelima

Proračun Grada Slavonskog Broda za 2019. godinu

 

Grad Slavonski Brod ulazi u 2019. godinu s proračunom u visini od 371 milijun kuna. Naime, Gradsko vijeće usvojilo je prijedlog gradskog proračuna za iduću godinu na svojoj 10. sjednici održanoj 30. studenog 2018.

Nova proračunska godina tako donosi nove razvojne projekte u Slavonskom Brodu. Potvrđuje to i činjenica da je proračunom za 2019. godinu predviđeno čak 80 milijuna kuna više za kapitalne investicije u odnosu na ovu godinu. Naime, sukladno objavljenim javnim pozivima nadležnog ministarstva u idućoj godini započinje realizacija dijela projekata koje je Grad prijavio kroz ITU mehanizam.


Jedan od njih je izgradnja Inovacijskog inkubatora za koji je proračunom za 2019. godinu predviđen iznos od 5 milijuna kuna, dok je ukupna vrijednost projekta 16 milijuna kuna. Za radove na obnovi sjevernog kavalira, izgradnju infrastrukture te opremanje Kuće tambure u brodskoj Tvrđavi predviđen je iznos od 21,7 milijun kuna, a ukupna vrijednost projekata je preko 57 milijuna kuna. Na popisu novih ITU projekata, koji su uvršteni u gradski proračun za 2019. godinu, je i Interpretacijski centar Ivana Brlić-Mažuranić ukupne vrijednosti 16 milijuna kuna, a tijekom iduće godine radit će se i na izradi plana održive urbane mobilnosti. Kako bi se povećala razina sigurnosti u prometu kroz ITU mehanizam planirani su i radovi na izgradnji novih biciklističkih staza.


Kako bi se mladim obiteljima pomoglo u rješavanju stambenog pitanja nastavljaju se i izgradnja novih gradskih stanova za mlade obitelji, za što je predviđen iznos od 6 milijuna kuna. Kada je riječ o ulaganjima na području zaštite okoliša i gospodarenja otpadom, u 2019. godini planirani su radovi na izgradnji trećeg reciklažnog dvorišta, sortirnice otpada i kompostane u Slavonskom Brodu. Na popisu novih projekata je i obnova rodne kuće Đure Đakovića, za što je planiran iznos od 1,6 milijuna kuna. Skoro 30 milijuna kuna predviđeno je i za nastavak ulaganja u sportske objekte na području Slavonskog Broda te oko 32 milijuna kuna za radove na energetskoj obnovi gradskih osnovnih škola u Slavonskom Brodu. Popisu gradskih škola sa kvalitetnijim uvjetima rada tako će se od iduće godine pridružiti i OŠ „Antun Mihanović“ OŠ „Vladimir Nazor“, OŠ „Blaž Tadijanović“ i OŠ „Hugo Badalić“. Na popisu novih projekata u 2019. godini su i radovi na uređenju Hrvatskog doma, za što je proračunom predviđen iznos od 4 milijuna kuna te obnova Autobusnog kolodvora u Slavonskom Brodu za što je predviđen iznos od 2 milijuna kuna.


Jedan od glavnih ciljeva i prioriteta Gradske uprave u idućoj godini je i dalje raditi na stvaranju što boljih uvjeta života za građane Slavonskog Broda, s posebnim naglaskom na mlade obitelji. Tako će se i u 2019. godini provoditi pronatalitetne mjere koje su do sada izazvale velik interes mladih obitelji, a riječ je o opremi za prvo dijete vrijednoj 5.000,00 kuna te jednokratnim naknadama za novorođenčad u visini od 2.500,00 kuna za prvo dijete, 3.500,00 kuna za drugo te 5.000,00 kuna za treće i svako iduće dijete. Grad će nastaviti pomagati roditeljima i kroz subvencioniranje cijene vrtića, produženog boravka, nabave školskih knjiga, prehrane i prijevoza za učenike gradskih osnovnih škola. Također, kroz socijalni program Grada i dalje će se pomagati građanima koji se nalaze u najtežoj financijskoj situaciji te umirovljenicima s područja Slavonskog Broda.

 

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA PO RAZDJELIMA
(nosioci razdjela su upravni odjeli Grada)  
Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša 141.694.765,00
Upravni odjel za društvene djelatnosti
92.466.605,00
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo 30.885.456,00
Upravni odjel za gospodarstvo 59.780.100,00
Upravni odjel za lokalnu samoupravu
20.514.487,00
Upravni odjel za financije i računovodstvo
24.188.876,00
Upravni odjel za ITU 1.505.236,00
Ukupno kn: 371.035.525,00

 

Gradimo i razvijamo naš grad
Proračunom za 2019. godinu za nove investicije, izgradnju i održavanje objekata, izgradnju, održavanje te konstrukciju cesta i komunalne infrastrukture, te za prostorno uređenje i zaštitu okoliša izdvojili smo 195.533.842,00 kuna ( stanovi za mlade, društveni domovi , hrvatski dom, kuća Brlić, Tvrđava,sportski objekti vrtići , škole, autobusni kolodvor, ulaganja na objektima u vlasništvu grada… svi kapitalni objekti )

 

Uređujemo ceste, pješačke staze i javnu rasvjetu u Slavonskom Brodu

Program gradnje za 2019. godinu pogledajte ovdje

Izgradnja komunalne infrastrukture
12.750.000,00
Izgradnja i rekonstrukcija cesta, i pješačkih staza 5.131.500,00
Dodatna ulaganja u modernizaciju cesta 6.144.500,00
Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete
724.000,00
Projekti komunalnog sustava, naknade za priključenja, pomoć TD Vodovod za gradnju vodovoda i kanalizacije
750.000,00
Zagrebačka ulica 6.000.000,00

 

 

Uljepšavamo Slavonski Brod

Dio proračunskih sredstava svake je godine namijenjen održavanju cesta i javnih površina našeg grada za što će se u idućoj godini izdvojiti 16.480.000,00 kuna

Potrošnja električne energije za javnu rasvjetu i održavanje javne rasvjete 6.180.000,00
Program čišćenja javnih zelenih i prometnih površina  6.500.000,00
Održavanje cesta, pješačkih staza, mostova, horizontalna i vertikalna signalizacija 3.500.000,00
Odvodnja atmosferskih voda i ostale komunalne usluge 300.000,00
Ukupno kn: 16.480.000,00

 

Zaštita okoliša

Gradskim proračunom za 2019. godinu za područje uređenja i zaštite okoliša previđen je iznos od 36.145.475,00 kuna. Svakako najvažniji radovi na ovom području vezani su uz nastavak radova na sanaciji odlagališta Vijuš sa sortirnicom i kompostirnicom , izgradnja nove kazete , nabava spremnika za otpad te drugi programi u gospodarenju otpadom uz sufinanciranje .

 

Briga za građane svih dobnih skupina

Grad Slavonski Brod stalno nastoji pomoći građanima kroz različite oblike pomoći s području socijalne skrbi. Istovremeno, kroz razne oblike gradskih potpora i pomoći nastojimo građanima svih dobnih skupina olakšati svakodnevicu i smanjiti im životne troškove. Grad tako već godinama, primjerice, subvencionira javni gradski prijevoz za učenike i povlaštene skupine građana, subvencionira cijenu gradskih dječjih vrtića, prehranu osnovnoškolaca s područja grada, te financijski pomaže u radu brojnim udrugama s područja kulture, sporta, obrazovanja. Nastavljaju se i radovi na energetskoj obnovi gradskih vrtića i škola za što će u idućoj godini biti izdvojeno 32 milijuna kuna, dok je za izgradnju i opremanje novih vrtića predviđeno dodatnih 10 milijuna kuna.

Tijekom 2019. godine za sve ove programe, koji su u nadležnosti Upravnog odjela za društvene djelatnosti, bit će izdvojeno 92.466.405,00 kuna.

Program predškolskog odgoja         23.783.014,00
Program osnovnog školstva 27.272.582,00
Programi s područja kulture     11.687.558,00
Program socijalne skrbi 16.040.954,00
Područje sporta 11.208.747,00
Područje tehničke kulture, znanosti i visokog obrazovanja 1.430.000,00
Ostale potrebe u društvenom djelatnostima 1.043.750,00
Ukupno kn: 92.466.605,00

 

ITU

Ukupna procijenjena vrijednost projekata iz ITU mehanizma iznosi 145 milijuna kuna, a u 2019. planirana je realizacija u visini od 37,6 milijuna kuna sa financiranjem EU u iznosu od 32 milijuna kuna

Tako se u 2019. godini planiraju sredstva za:

  • Inovacijski inkubator, biciklističke staze, Interpretacijski centar Ivana Brlić Mažuranić( obnova kuće Brlić), projekti revitalizacije kulturne baštine : komunalna infrastruktura u Tvrđavi, obnova Sjevernog kavalira, Kuća tambure, opremanje kuće tambure i sjevernog kavalira, izrada plana održive urbane mobilnosti urbanog područja Slavonski Brod.

Nalazite se ovdje: Naslovnica Proračun Grada