fbpx
 
 

Ponovno zabilježeno onečišćenje zraka; povišena koncentracija sumporovodika u zrakuTijekom posljednjih nekoliko dana mjerne postaje u Slavonskom Brodu ponovno bilježe prekoračene satne granične vrijednosti sumporovodika (H2S) na mjernim postajama Slavonski Brod - 1 i Slavonski Brod - 2.

Na mjernoj postaji Slavonski Brod -1 najveće prekoračenje granične vrijednosti zabilježeno je 10. srpnja 2017.godine u 07:00 sati i iznosila je 198,lu,g/m3, dok je na mjernoj postaji Slavonski Brod - 2 najveće prekoračenje zabilježeno 9. srpnja 2017.godine u 01:00 sati, kada je koncentracija iznosila 21,8ug/nr.

Prekoračenje satne granične vrijednosti na obje mjerne postaje, kao i neugodni mirisi sumporovodika, nastavili su se i tijekom jučerašnjeg dana. Tako su na mjernoj postaji Slavonski Brod - 1 satne granične vrijednosti iznosile 12,0u.g/m3 i 27,0ug/m, a na mjernoj postaji Slavonski Brod - 2 iznosile su 29,0 ug/m3, 66,4u,g/mJ i 19,0 ug/mJ.

Navedene vrijednosti su veće od satne granične vrijednosti, 7u,g/m ,određene Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku („Narodne novine" 117/12). Od 1. siječnja 2017. godine satna granična vrijednost za H2S prekoračena je 101 put na mjernoj postaji Slavonski Brod - 1 i 62 puta na mjernoj postaji Slavonski Brod - 2, a sukladno Uredbi ona ne smije biti prekoračena više od 24 puta tijekom kalendarske godine.

Maksimalna dnevna osmosatna vrijednost ozona izmjerena na mjernoj postaji Slavonski Brod - I je 8. srpnja 2017.godine iznosila 122,325u,g/m3, što je veće od vrijednosti određene Uredbom o razinama onečišćujućih tvari u zraku.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo