fbpx
 
 

rafinerijaTijekom razdoblja od 25. listopada do 4. studenog 2015. mjerne postaje u Slavonskom Brodu u više navrata su zabilježile prekoračenje graničnih vrijednosti sumporovodika, sumpor dioksida i lebdećih čestica u zraku.

Prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku satna granična vrijednost za sumporov dioksid iznosi 350 µg/m3, a u ovom razdoblju najveća zabilježena satna koncentracija iznosila je 469,099 µg/m3. Granična satna vrijednost za sumporovodik iznosi 7 µg/m3, a 4. studenog na Mjernoj postaji Slavonski Brod II zabilježena je satna koncentracija od 47,8 µg/m3.

U istom razdoblju dnevne koncentracije lebdećih čestica PM10 izmjerene na Mjernoj postaji Slavonski Brod II sedam puta su prekoračile graničnu vrijednost. Najveća zabilježena koncentracija iznosila je 125,46 µg/m3, a granična dnevna vrijednost je 50 µg/m3.Obje mjerne stanice u Slavonskom Brodu i danas bilježe prekoračenja graničnih vrijednosti sumporvodika i sumpor dioksida u zraku.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda ponovno je dopisom obavijestio Ministarstvo zaštite okoliša o zabilježenim prekoračenjima graničnih vrijednosti ovih onečišćujućih tvari.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo