fbpx
 
 

GRADONAČELNIK
KLASA: 022-03/22-01/1
URBROJ: 2178/01-07-22-3
Slavonski Brod, 13. svibnja 2022.

Na temelju članka 20. Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti (»Narodne novine«, br. 46/22), članaka 44. i 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01., 60/01.-vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13.,
137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.) te članka 3. Pravilnika o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanja povjerljive osobe u Gradu Slavonskom Brodu ( „Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 8/22), Gradonačelnik Grada Slavonskog Broda objavljuje

POZIV
za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu
Slavonskom Brodu


I.

Pokreće se postupak imenovanja povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Gradu Slavonskom Brodu te se obavještavaju sva upravna tijela i zaposlenici o ovom Pozivu.

II.

Poziva se sindikalni povjerenik, odnosno najmanje 20% zaposlenika upravnih tijela Grada da u roku od 15 dana od dana objave ovog Poziva, bilo kojim sredstvom koje omogućuje pisani zapis, predlože povjerljivu osobu na adresu elektroničke pošte Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

III.

Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat koji dobije potporu većeg broja zaposlenika, a u slučaju prijedloga koji imaju jednaku podršku zaposlenika, prednost će imati prijedlog koji je prvi zaprimljen.
Ukoliko sindikalni povjerenik ili propisani udio od najmanje 20% zaposlenika ne predloži povjerljivu osobu, Gradonačelnik će imenovati povjerljivu osobu i bez prijedloga.
Na prijedlog povjerljive osobe gradonačelnik će imenovati i zamjenike povjerljive osobe.
Prije imenovanja povjerljive osobe i zamjenika povjerljive osobe pribavit će se njihov prethodni pristanak.

IV.

Odluku o imenovanju povjerljive osobe donijet će gradonačelnik u roku od 14 dana od proteka roka za dostavu očitovanja na poziv za imenovanje povjerljive osobe.


V.

Povjerljiva osoba u Gradu prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti te promiče poštivanje zakonskih rješenja i zaštitu prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, poduzima radnje iz svoje nadležnosti potrebne za zaštitu prijavitelja nepravilnosti, poduzima radnje radi ispitivanja nepravilnosti, prosljeđuje prijavu o nepravilnosti tijelima ovlaštenima na postupanje ovisno o sadržaju prijave, ako nepravilnost nije riješena s poslodavcem, pisanim putem obavještava podnositelja prijave o postupanju po prijavi, pruža informacije o postupcima za podnošenje prijave nadležnom tijelu za vanjsko prijavljivanje, kao i nadležnim institucijama, tijelima, uredima ili agencijama Europske unije nadležnim za postupanje po sadržaju prijave, štiti identitet i podatke iz prijave, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku, omogućuje uvid u spis predmeta, vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama, sudjeluje u programima edukacije koji se odnose na zaštitu prijavitelja nepravilnosti te obavlja ostale potrebne poslove s tim u svezi.

VI.

Ovaj poziv objavit će se na e-oglasnoj ploči na službenoj web stranici Grada Slavonskog Broda.

 

GRADONAČELNIK
Mirko Duspara, dr.med. v.r.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo