fbpx
 
 

POVJERENSTVO ZA PROVEDBU JAVNOG NATJEČAJA
KLASA: 112-02/23-01/28
URBROJ: 2178/01-07-23-7
Slavonski Brod, 14. lipnja 2023. godine


Sukladno članku 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., 61/11.,4/18. i 112/19.), Upravni odjel za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda raspisao je Javni  natječaj  objavljen u Narodnim novinama, broj: 59/2023 od 2. lipnja 2023. godine te na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  službenoj web-stranici Grada Slavonskog Broda, odnosno Izmjenu Javnog natječaja objavljenu u Narodnim novinama, broj: 64/2023 od 14. lipnja 2023. godine, na „Burzi rada“ Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i  službenoj web-stranici Grada Slavonskog Broda za imenovanje pročelnika upravnog tijela 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za lokalnu samoupravu

 te se sukladno navedenom daje  

 IZMJENA UPUTE  i OBAVIJESTI KANDIDATIMA

POZIV ZA TESTIRANJE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU FORMALNE UVJETE NATJEČAJA I RASPORED VREMENA TESTIRANJA BITI ĆE OBJAVLJEN DANA 20.06.2023. NA WEB-STRANICI I OGLASNOJ PLOČI GRADA SLAVONSKOG BRODA, A KANDIDATI ĆE BITI OBAVIJEŠTENI, U PRAVILU, PUTEM E-POŠTE.PRETHODNA PROVJERA ZNANJA I SPOSOBNOSTI ODRŽATI ĆE SE DANA 21.06.2023. PREMA RASPOREDU NAVEDENOM U OBAVIJESTI KANDIDATIMA. 

 

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave