fbpx
 
 

Poštovani, htjeli bismo se obratiti nadležnima za održavanje čistoće za okoliš mtvačnice u Brodskom Varošu.Toliko je okoliš oko mrtvačnice prljav i neuredan da je strašno za vidjet, pun opušaka i smeća. Trebalo bi taj prostor držati uredan i čist. Naš prijedlog je da se održava čistoća bar jednom tjedno kad se vozi smeće, trebalo bi staviti bar par klupa za odmor i naravno par koševa za smeće i opuške. Ponovo se stavlja smeće na ulaz u groblje bez kontejnera a ovaj mali kontejner (koji je trenutno razvaljen)šta se nalazi kod mrtvačnice ne zadovoljava potrebe ovog groblja.

Odgovor: 11.10.2011.:
Poštovani, dajemo očitovanje kako slijedi:

-Čistoća mrtvačnice u Brodskom Varošu se redovito prati, i ista se čisti po redovitom rasporedu. Problem s čistoćom okoline se javlja zbog činjenice da se na navedenom mjestu gotovo svake večeri okupljaju nepoznate osobe, koje, bez imalo digniteta prema mjestu gdje se nalaze, bacaju opuške i boce, odnosno stvaraju veliku količinu otpada koja inače ne nastaje na takvom mjestu. Ubuduće će se posvetiti i dodatna pažnja ovom problemu, čistit će se povećanom frekvencijom, a razmotriti će se i prijedlog postavljanja dodatnih sadržaja (pepeljare, klupe).

-Problem s bivšom lokacijom velikog kontejnera kod ulaza u groblje je činjenica da je preko 70% otpada koje je u njega odlagano bio komunalni otpad koji su nesavjesni pojedinci donosili i bacali, tako da navedeno stanje nije održivo ni za Komunalac na za korisnike groblja. Postavljanjem kontejnera na drugu lokaciju ovaj je problem znatno smanjen, a isti se redovno čisti tako da do sada nije bilo primjedbi na čistoću ili nedostatnost istoga. Ako je kontejner oštećen isti će biti popravljen ili zamijenjen, a ako frekvencija odvoza nije zadovoljavajuća razmotrit će se uvođenje češćeg odvoza, ali se za sada ne planira postavljanje dodatnih kontejnera. Kontrolori groblja u redovitim akcijama pokušavaju snimiti osobe koje odlažu otpad izvan za to predviđenih mjesta, bilo riječ o komunalnom otpadu ili otpadu s groblja, te će se protiv svake osobe koja bude zatečena u navedenim radnjama pokretati odgovarajući postupci sankcioniranja. 

Komunalac d.o.o. Slav. Brod

Rijesen.gif

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo