fbpx
 
 

GRAD SLAVONSKI BROD

POVJERENSTVO ZA OSOBE S INVALIDITETOM


Javni poziv 

za predlaganje kandidata/kandidatkinje za dodjelu

godišnje volonterske nagrade za 2023. godinu

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet Javnog poziva je dodjela nagrade za volontiranje koju dodjeljuje Grad Slavonski Brod na prijedlog Povjerenstva za osobe s invaliditetom Grada Slavonskog Broda.

Pozivaju se udruge, zaklade, vjerske zajednice, ustanove, institucije i poslovne organizacije s područja Slavonskog Broda da dostave prijedloge za slijedeće kategorije:

1. Nagrada za volonterski angažman pojedinca

Dodjeljuje se pojedincima koji su volonterskim radom doprinijeli djelovanju za opće dobro na način da su:
– doprinijele poboljšanju kvalitete života više osoba, skupina osoba ili općoj dobrobiti;
– doprinijele aktivnom uključivanju više osoba ili skupina u društvena zbivanja;
– doprinijele razvoju humanijeg društva i volonterstva.

Volontera/volonterku mogu predložiti neprofitne organizacije (udruge, zaklade, vjerske zajednice, ustanove ili institucije).

2. Nagrada za primjere dobre prakse uključivanja volontera

Dodjeljuje se neprofitnoj organizaciji (udruge, zaklade, sindikati, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državna tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave) koja razvija volonterski program. Organizacija može sama predložiti svoj volonterski program ili biti predložena od strane druge organizacije.

2. KRITERIJI ZA DODJELU GODIŠNJE NAGRADE ZA VOLONTIRANJE

Procjenjivanje prijedloga o kandidatu/kandidatkinji za nagradu za volontiranje provest će se sukladno sljedećim kriterijima:

2.1. kategorija: Nagrada za volonterski angažman pojedinca 

– duljina trajanja i učestalost volontiranja doprinos kandidata/kandidatkinje odnosno vidljivost promjene u životu korisnika i/li zajednice kao rezultat volontiranja predloženog kandidata/kandidatkinje;
– volonterski angažman pojedinca provodio se na području Slavonskog Broda;
– specifičnosti u volonterskom radu predloženog kandidata/kandidatkinje koje ga/ju razlikuju od drugih kandidata/kandidatkinja;
– okolnosti pod kojima se provodio volonterski rad;
– pisana/e preporuka/e;
– prijave koje volonter/volonterka podnese sam za sebe ili netko tko je s njim u srodstvu neće se razmatrati.

2.2. kategorija: Nagrada za primjere dobre prakse uključivanja volontera 

– promocija volonterskog rada u zajednici;
– umrežavanje s organizacijama sličnog ili istog područja djelovanja na lokalnoj odnosno nacionalnoj razini s ciljem promocije volonterstva;
– broj uključenih volontera/volonterki u pojedinim volonterskim aktivnostima;
– inovativnost u uvođenju novih oblika volontiranja ili volonterskih aktivnosti;
– vidljivost promjene u životu korisnika i/li u zajednici;
– pisana/e preporuka/e.

3. OPĆI UVJETI I SADRŽAJ PRIJAVE ZA GODIŠNJU NAGRADU ZA VOLONTIRANJE

Zainteresirane fizičke i pravne osobe kao predlagatelji mogu poslati samo po jedan prijedlog:

3.1. za volonterski angažman pojedinca – volontere/volonterke,
3.2. za primjere dobre prakse uključivanja volontera – organizatore volontiranja.

Prijavljeni prijedlog kandidata/kandidatkinje ili organizacije mora sadržavati sljedeću dokumentaciju:

1. obrazac za prijavu kandidata/kandidatkinje ili organizacije za nagradu za volontiranje i to ispunjen, potpisan i ovjeren (u slučaju pravne osobe);

2. pisanu suglasnost kandidata/kandidatkinje ili organizacije za sudjelovanje u postupku Javnog poziva;

3. najmanje jednu pisanu preporuku (udruge, zaklade, fundacije, sindikata, vjerske zajednice, javne ustanove, turističke zajednice, državnog tijela i tijela lokalne i područne/regionalne samouprave);

4. druge materijale koji potvrđuju volonterski rad kandidata/kandidatkinje (fotografije, novinski članci…);

5. životopis kandidata/kandidatkinje za volontere/volonterke (potvrda o volontiranju organizatora volontiranja ili preslika volonterske knjižice)

4. NAČIN PRIJAVE

Prijava kandidata/kandidatkinje mora sadržavati potpunu dokumentaciju koja je navedena u točki 3. ovoga Javnog poziva.

Sve zainteresirane fizičke i pravne osobe moraju podnijeti prijavu na propisanom obrascu i to ispunjenom na pisaćem stroju ili na računalu.

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti sa internet stranici Grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr) ili u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Vukovarska 1.

Sve dodatne informacije o Javnom pozivu i potrebnoj dokumentaciji mogu se dobiti na telefonski broj 035/217-087 radnim danom od 7 do 15 sati.

5. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava kandidata/kandidatkinja za nagradu za volontiranje je 20. studenoga 2023. godine. Prijava se dostavlja na adresu:

Upravni odjel za društvene djelatnosti, Vukovarska 1, 35 000 Slavonski Brod 

uz napomenu: „Ne otvaraj – Javni poziv za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu nagrade za volontiranje“.

6. ODABIR I NAČIN PROCJENE PRIJEDLOGA KANDIDATA/KANDIDATKINJE

Procjenu prijave predloženih kandidata/kandidatkinja obavit će Radna skupina za odabir.

Konačnu odluku o dodjeli nagrada za volontiranje donosi Povjerenstvo za osobe s invaliditetom u roku od 10 (deset) dana po isteku roka za dostavu prijedloga kandidata/kandidatkinja. Nagrađeni kandidati bit će obaviješteni pisanim putem.

7. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Povjerenstvo neće razmatrati prijavu:

– koja je dostavljena osobno ili poslana poštom nakon roka za podnošenje prijava kandidata/kandidatkinje;

– koja nije potpuna ili sadrži odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s Javnim pozivom i dokumentacijom za prijavu;

8. ROK I NAČIN OBJAVE ODLUKE O IZBORU PRIMATELJA NAGRADE ZA VOLONTIRANJE U OBJE KATEGORIJE

Rezultati će biti objavljeni na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda (www.slavonski-brod.hr).

 

Obrazac za prijavu_volonter godine

Obrazac za prijavu_primjer dobre prakse

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave