fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU
Povjerenstvo za provedbu Oglasa
KLASA: 112-02/23-01/30
URBROJ: 2178/01-07-23-10
Slavonski Brod, 05. srpnja 2023. godine

Sukladno članku 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), a na temelju Zapisnika o otvaranju prijava na Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša na radno mjesto  Samostalni upravni referent 1 – za izdavanje dozvola i akata u provedbi dokumenata prostornog uređenja i gradnje i tehničke poslove i upravljanje projektom te pregleda prijava, Povjerenstvo za provedbu Oglasa, nakon otvaranja, pregleda i analize pristiglih prijava,  dostavlja

P O Z I V 
na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Obavještavamo Vas kao kandidata/tkinju po gore navedenom Oglasu za  prijam u službu na određeno vrijeme, kako će se prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata održati  dana 7. srpnja 2023. godine s početkom u 10,30 sati u Velikoj vijećnici u Gradskoj upravi , Vukovarska 1, Slavonski Brod sukladno Uputa i obavijesti kandidatima.

Ukoliko ne pristupite u navedeno vrijeme prethodnoj provjeri, smatrat će se da ste povukli prijavu na Oglas neovisno o razlozima nemogućnosti. Nije moguće naknadno dodatno održavanje prethodne provjere znanja i sposobnosti.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti provesti će se temeljem Uputa kandidatima koje su objavljene na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda zajedno s ovim Oglasom.

Grad Slavonski Brod pridržava pravo izmjene dana i vremena održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti uslijed nepredviđenih okolnosti te se upućuju kandidati na redovitu provjeru elektroničke pošte i službenih web-stranica Grada Slavonskoga Broda.


Povjerenstvo za provedbu oglasa

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave