fbpx
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA LOKALNU SAMOUPRAVU

KLASA: 112-06/23-01/29

URBROJ: 2178/01-07-23-8

Slavonski Brod, 20. lipnja 2023. godine

Na temelju odredbe članka 19.st.1. u svezi čl. 24. st.5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( Narodne novine br. 86/08., 61/11., 4/18 i 112/19. ) privremeni pročelnik Upravnog odjela za lokalnu samoupravu Grada Slavonskog Broda donosi

O D L U K U

o poništenju Javnog natječaja za prijam  u službu  na neodređeno vrijeme

višeg stručnog suradnika  1- za lokanu samoupravu

 

I.

 

Poništava se Javni natječaj za prijam  u službu na neodređeno vrijeme u Grad Slavonski Brod, u Upravni odjel za lokalnu samoupravu na radno mjesto viši stručni suradnik 1 – za lokalnu samoupravu, KLASA: 112-06/23-01/29; URBROJ: 2178/01-07-23-1 od 1. lipnja 2023. godine, objavljen u Narodnim novinama, broj NN 59/2023 od 2. lipnja 2023. godine i Izmjena javnog natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj NN 64/2023 te na „Burzi rada“  pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje i  na službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i protiv iste nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

                                                                                                    

PRIVREMENI PROČELNIK

Vedran Kožul, mag. iur.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave