fbpx
 
 

Glazbena škola Slavonski Brod

Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod

Tajništvo: 035/447-148; e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

KLASA: 602-02/23-01/03

URBOJ: 2178-10-01-22-1

Slavonski Brod, 12. lipnja 2023.

Temeljem članka 22. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), članka 8. Zakona o umjetničkom obrazovanju (“Narodne novine” broj 130/11.), temeljem točke XV. Odluke o upisu učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2023./2024. (“Narodne novine” broj 55/23.), u skladu s Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (“Narodne novine” broj 49/15, 109/16, 47/17, 39/22.) Glazbena škola  Slavonski Brod objavljuje:

NATJEČAJ

za upis u I. razred srednje škole za školsku godinu 2023./2024.

  • Pravo upisa u prvi razred srednje glazbene škole imaju svi kandidati nakon završenog osnovnog glazbenog obrazovanja ili pripremnog glazbenog obrazovanja za srednju školu te koji su položili prijamni ispit, pod jednakim uvjetima u okviru broja utvrđenog Odlukom o upisu koju za svaku školsku godinu donosi ministar nadležan za obrazovanje.
  • Pod jednakim uvjetima u srednje glazbene škole upisuju se kandidati hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana iz država članica Europske unije.
  • U prvi razred srednje glazbene škole mogu se upisati kandidati koji do početka školske godine u kojoj upisuju prvi razred srednje škole navršavaju 17 godina, a najkasnije do navršenih 18 godina života.
  • Iznimno, u prvi razred srednje glazbene škole za zanimanje glazbenica pjevačica mogu se upisati učenice do 22 godine života i glazbenik pjevač do navršene 24 godine života.
  • Iznimno, na temelju pokazane iznimne darovitosti, uz suglasnost nastavničkog vijeća, može se dopustiti upis u prvi razred srednje glazbene škole učenicima koji ne ispunjavaju uvjete članka 8., stavka 1. do stavka Zakona o umjetničkom obrazovanju, odnosno uvjete propisane točkom 1. do točke 4. ovog Natječaja.
  • Prijave i upis kandidata u prvi razred Glazbene škole Slavonski Brod provodi se putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava i upisa u srednje škole (NISpuSŠ).
  • U svakome upisnom roku kandidat može prijaviti najviše 6 odabira programa obrazovanja.

Cijeli tekst natječaja za upis u 1. razred srednje škole za školsku godinu 2023./2024. nalazi se OVDJE.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave