fbpx
 
 

Na temelju članka čl. 36. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda (“Službeni  glasnik Grada Slavonskog Broda ”, br.5/14,5/16,1/18,6/18,7/22 ) i čl. 6.Odluke o dodjeli novčane pomoći umirovljenicima prilikom blagdana Božića 2022.godine, Upravni odjel za društvene djelatnosti Grada Slavonskog Broda objavljuje :

J A V N I   P O Z I V

za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima i korisnicima zajamčene minimalne naknade

starijim od  65.godina prigodom blagdana BOŽIĆA 2022 .godine

        (Samo podnositelji koji to pravo ostvaruju prvi puta, i nisu pravo ostvarili prigodom blagdana Uskrsa 2022.godine )

Ovim Javnim pozivom pozivaju se svi umirovljenici, s prebivalištem na području  Grada Slavonskog Broda ,a čija mirovina i ukupni prihodi umirovljeničkog kućanstva sukladno broju članova kućanstva ne prelaze sljedeće iznose:

-za samačko kućanstvo                     do 1.650,00 kn                                        

-za dvočlano kućanstvo                     do 3.300,00 kn                        

-za tročlano kućanstvo                      do 4.950,00 kn (za svakog daljnjeg člana prihod se uvećava za 400,00 kuna)    

da podnesu zahtjev (OBRAZAC 1.) za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima prigodom blagdana Božića 2022. godine.

Predmet ovog Javnog poziva je podnošenje zahtjeva (OBRAZAC 1.) za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima prigodom blagdana Božića 2022. godine

Korisnici ove mjere  pod jednakim uvjetima  su umirovljenici  i korisnici zajamčene minimalne naknade -nositelji prava, stariji od  65 godina, i korisnici prava na nacionalnu naknadu za starije osobe s prebivalištem na području Grada Slavonskog Broda.

______________________________________________________________________________________________________

Samcem (samačkim kućanstvom) u smislu  Odluke  o dodjeli novčane pomoći umirovljenicima smatra se umirovljenik/ica koja nije u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici odnosno nema užu obitelj i živi sam/sama

_____________________________________________________________________________________________

Kućanstvom u  smislu ove odluke  smatra se svaka obiteljska ili druga zajednica umirovljenika podnositelja zahtjeva i:

osoba starijih od  65 godina korisnika mirovine ,osoba starijih od  65 godina bez osobnih primanja, osoba korisnika starosnih, prijevremenih starosnih, obiteljskih i invalidskih mirovina zbog opće i profesionalne nesposobnosti za rad, osoba korisnika prava na nacionalnu naknadu za starije osobe, radno nesposobnih  osoba kojima  je nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje , profesionalnu rehaiblitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom utvrđeno  postojanje potpune nesposobnosti za rad, bez obzira na srodstvo ,koje zajedno stanuju na istoj adresi  i zajedno podmiruju troškove života.

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan podnositelj unutar zajedničkog kućanstva

Potrebna dokumentacija koja se dostavlja:

Za umirovljenika ( podnositelja zahtjeva):

-Preslika posljednje isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima u RH

-Potvrda banke o visini inozemne mirovine u  kunama ( za korisnike inozemne mirovine)

-Preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva

-Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva

Za korisnika zajamčene minimalne naknade( podnositelja zahtjeva):

-Preslika rješenja i zadnje isplatnice zajamčene minimalne naknade

-Preslika IBAN računa podnositelja zahtjeva

-Preslika osobne iskaznice

Za članove kućanstva:

-Umirovljenike- preslika posljednje isplatnice mirovine ili obavijesti o mirovinskim primanjima u RH,potvrdu banke o visini mirovine u  kunama ( za korisnike inozemne mirovine)

-Radno nesposobne osobe kojima  je nalazom i mišljenjem Zavoda za vještačenje , profesionalnu rehaiblitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom utvrđeno  postojanje potpune nesposobnosti za rad-  nalaz i mišljenje ili pravomoćno rješenje Centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je osoba bila na vještačenju i da joj je utvrđeno postojanje potpune nesposobnosti za rad

 -Kućanice- potvrda o prihodu će se ishoditi službeno putem EDIP - evidencije dohodaka i primitaka o kojima Porezna uprava vodi službenu evidenciju

-Preslika osobne iskaznice

Zahtjevi se podnose od  21.studenoga  2022. (ponedjeljak) do  9. prosinca  2022. (petak)

Upravnom odjelu za  društvene djelatnosti na  obrascu koji  je moguće preuzeti  u  Pisarnici  Gradske uprave i s web stranice  

Grada Slavonskog Broda (http://www.slavonski-brod.hr).

Osobama koje su pravo na jednokratnu novčanu pomoć ostvarili pravo prigodom blagdana Uskrsa 2022. godine,  pomoć će biti uplaćena na IBAN računa  na kojim je uplaćena prigodom blagdana Božića, i ne podnose ponovno zahtjev.

 

Zahtjev s potpunom dokumentacijom predaje se u  Pisarnicu Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, preporučeno    poštom na adresu: Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti , Vukovarska 1, s naznakom :  „Prijava na Javni poziv za dodjelu novčane pomoći umirovljenicima“ili putem elektronskog obrasca dostupnog 

na web stranici Grada Slavonskog Broda na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Zahtjevi za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima, bez sve priložene dokumentacije (dokaza), i   

primljeni izvan roka utvrđenim  javnim pozivom neće biti razmatrani, i smatrati će se odbijenim

Obrazac zahtjeva sastavni je dio ovog Javnog poziva.

Podnositeljima  koji ispunjavaju uvjete , jednokratna novčana pomoć u uplatiti će se na IBAN račun koji su priložili  

zahtjevu.

Ovaj Javni poziv s obrascem zahtjeva objavljen je na stranici Grada  Slavonskog Broda (http://www.slavonski-brod.hr)  i oglasnoj ploči Grada Slavonskog Broda.

KLASA: 550-01/22-01/223URBROJ: 2178/01-04-22-3

                                                PROČELNICA:

                                                                                                                               Vesna Zlatarević, mag.prim.educ.                   

Prilozi:

1. Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć umirovljenicima (Obrazac 1.)

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave