Ispis

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Ova Izjava o zaštiti osobnih podataka posjetitelja na internetskim stranicama Grada Slavonskog Broda napravljena je u skladu s Općom Uredbom (EU) broj 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od dana 27. travnja o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka), a koja se primjenjuje od 25. svibnja 2018. godine te Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018).

 

Opći podaci

Za obradu podataka odgovoran je Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod, OIB: 58007872049 (dalje u tekstu: Grad). Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

  1. Osoba za kontakt: Privremena pročelnica, Snježana Štivić, dipl.oec., e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  2. putem e-maila na: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
  3. putem telefona na broj 035 217 042
  4. ili ako nas želite kontaktirati poštom možete to učiniti na adresu: Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, 35000 Slavonski Brod

 

Obrada osobnih podataka:

Grad putem internetskih stranica prikuplja i obrađuje Vaše osobne podatke koje ste nam povjerili kroz ispunjavanje pojedinih formi za kontakt i postavljanje upita stručnim službama Grada (Servis 48sati, pritužbe građana i sl.).

Popunjavanjem navedenih formi prikupljamo Vaše identifikacijske podatke (ime i prezime) i kontakt podatke (e-mail adresa). Ako u formu za upit/zahtjev unesete i neke druge osobne podatke sa istima ćemo glede obrade i rokova čuvanja postupati kao i sa gore navedenim identifikacijskim i kontakt  podacima. Pravna osnova za obradu jest Vaš izričit/zahtjev upit, odnosno, pristanak na obradu.

Grad na svojim internetskim stranicama ne koristi „cookie-e“ kako bi prikupljao podatke o Vama.

Razumijemo da Vam je Vaša privatnost bitna, istu poštujemo i štitimo Vaše osobne podatke. To može uključivati svaku informaciju koja može dovesti do Vas kao pojedinca.

 

Zašto prikupljamo navedene podatke i što radimo s njima?

Osobne podatke iz prethodne točke ove Izjave prikupljamo i obrađujemo isključivo sa svrhom davanja odgovora na upite/zahtjeve koje postavite.

Vaše podatke ne dijelimo  s trećim stranama niti se šalju izvan EU. Nećemo upotrebljavati te informacije da bismo donijeli automatske odluke koje bi mogle utjecati na Vas.

Iznimno, a za potrebe organizacije radnih procesa, Vaši podaci mogu biti dostupni nekim našim poslovnim partnerima (npr. u slučaju održavanja informatičkog sustava). Sa svim poslovnim partnerima gdje je to potrebno, Grad sklapa odgovarajuće ugovore o obradi podataka kako bi se propisala primjena potrebnih zaštitnih mjera u obradi podataka.

Ovisno o naravi Vašeg upita/zahtjeva, Vaši podaci se također mogu dostaviti tijelima javne vlasti i javnim tijelima koja imaju ovlast obrađivati ih u izvršavanju njihovih zadaća, u skladu sa zakonskim propisima (npr. HZMO, HZZO, Porezna uprava itd.).

 

Koliko dugo čuvamo prikupljene podatke?

Vaši podaci se čuvaju u zakonski propisanim rokovima. Nakon proteka roka na koji smo ih obvezni čuvati, Vaše osobne podatke ćemo izbrisati iz naše evidencije.

 

Vaša prava glede Vaših podataka:

Sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka možete:

  • pitati nas koje Vaše podatke obrađujemo;
  • tražiti da ih ispravimo ako su netočni ili da Vam dostavimo kopiju tih podataka;
  • tražiti da ih izbrišemo ili zastanemo obrađivati (što ćemo i učiniti ako nas zakon ili neki drugi propis ne obvezuje da postupimo drugačije);
  • zatražiti da Vaše podatke prenesemo drugom voditelju obrade ako je isto primjenjivo;
  • prigovoriti načinu na koji obrađujemo Vaše osobne podatke ako smatrate da to ne radimo na prikladan način.

Grad Slavonski Brod Vašu privatnost shvaća ozbiljno i svaki zaprimljeni zahtjev će biti pažljivo razmotren te će Vam na isti biti odgovoreno.

 

Vaše pravo na prigovor:

Ako imate prigovor glede načina na koji koristimo Vaše podatke, predlažemo da prvo kontaktirate nas kako bismo otklonili problem (na kontakt podatke iz zaglavlja ove Obavijesti), ali također možete kontaktirati Agenciju za zaštitu osobnih podataka putem internetske stranice agencije www.azop.hr ili pisanim putem na adresu:

Agencija za zaštitu osobnih podataka
Selska cesta 136
HR - 10000 Zagreb