Ispis
Kategorija: Vijesti

Ovim putem Vas obavještavamo da sukladno Zakonu o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 94/18.) i u skladu s Direktivom Europskog parlamenta 2014/55/EU, 01. srpnja 2019. godine stupila je na snagu obveza izdavanja e računa prema obvezniku javne nabave. Sukladno navedenom izdavatelji elektroničkih računa obvezni su prema obvezniku javne nabave izdavati i slati elektroničke račune i prateće isprave sukladno europskoj normi, a obveznik javne nabave obvezan je zaprimati, obrađivati te izvršiti plaćanje elektroničkih računa i pratećih isprava. Zakon se primjenjuje na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora o javnoj nabavi ili okvirnih sporazuma sklopljenih sukladno posebnom zakonu kojim se uređuje javna nabava. Odredbe ovoga Zakona primjenjuju se i na elektroničke račune koji su izdani na temelju ugovora proizašlih iz postupka jednostavne nabave robe i usluga te provedenih projektnih natječaja procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kuna te radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kuna. Obavještavamo Vas da Grad Slavonski Brod kao obveznik javne nabave sve elektroničke račune zaprima putem centralnog sustava FINA-e, e-Račun za državu.

Skrećemo pozornost da su pravovaljani računi koji su izdani u elektroničkom obliku sukladno europskoj normi poslani putem informacijskog posrednika i koji su dostavljeni Gradu putem centralne platforme za razmjenu eRačuna koju vodi FINA u svojstvu centralnog informacijskog posrednika, a na koju su se dužni povezati ostali informacijski posrednici. Račun koji nam se dostavi u papirnatom obliku bit će vraćen dobavljaču. Skenirani računi dostavljeni e-mailom također se ne smatraju e-računom. Također želimo napomenuti da se navedene odredbe odnose samo na prethodno navedene postupke javne nabave. Zakon o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi se ne odnosi na npr. fakturiranje komunalne naknade pravnim ili fizičkim osobama, fakturiranje zakupa i/ili najma poslovnih prostora, fakturiranje komunalnih usluga pravnim ili fizičkim osobama i ostale račune koji nisu proizašli iz postupaka nabave. Na dolje navedenom linku je navedeno na koje se usluge i račune ne primjenjuje ovaj Zakon, odnosno kada i u kojim situacijama nije potrebno izdavanje eRačuna. Više informacija o načinu otvaranja i servisu eRačuna možete se dodatno informirati u poslovnici FINa-e ili kod drugih registriranih informacijskih posrednika.

Više o elektroničkim računima u javnoj nabavi možete naći  na slijedećim poveznicama:

https://www.zakon.hr/z/1163/Zakon-o-elektroni%C4%8Dkom-izdavanju-ra%C4%8Duna-u-javnoj-nabavi

https://www.mingo.hr/page/odgovori-i-informacije-vezano-uz-obvezu-izdavanja-eracuna-u-javnoj-nabavi

https://www.mingo.hr/page/kategorija/e-racun