fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

NASLOVNA resize

Grad Slavonski Brod u 2018. godinu ulazi s proračunom u visini od 273.398.124,00 kuna što ga je usvojilo i donijelo Gradsko vijeće danas na posljednjoj i najvažnijoj ovogodišnjoj sjednici. Predlagatelj, gradonačelnik Mirko Duspara, izložio je prijedlog proračuna gradskim vijećnicima i pozvao na kvalitetnu raspravu i konstruktivnu razmjenu mišljenja kako bi usvojili prijedlog proračuna na dobrobit grada Slavonskog Broda i svih njegovih stanovnika.

U proračunu za 2018. godinu postavljen je jedan od najvažnijih ciljeva, a to je osigurati što povoljnije i bolje uvjete života i rada građana, kako bi se zadržalo postojeće stanovništvo i privuklo novo, s posebnim naglaskom na mlade obitelji. Grad u tom smislu će i dalje provoditi mjere kojima utječe na demografski razvitak, povećavati broj projekata i aktivnosti usmjerenih na poboljšanje demografske politike te planirati daljnji razvoj i implementiranje novih projekata.

Uvedena je nova socijalna mjera, a povećale su se već postojeće. Iznos jednokratne novčane pomoći za novorođenčad raste na 2.500,00 kuna za prvo dijete, za drugo dijete na 3.500,00 kuna te za treće i svako sljedeće dijete iznos se povećava na 5.000,00 kuna. Iz proračuna će u tu svrhu biti izdvojeno 1,5 milijuna kuna. Usporedno s tim, za novu mjeru darivanja obitelji s opremom za novorođenčad, odnosno za prvorođeno dijete, predviđeno je 1,1 milijuna kuna u proračunu. I dalje će se skrbiti i pomagati  umirovljenike s nižim primanjima, odnosno mirovinama do 1.500,00 kuna, te će se za mjeru jednokratne novčane pomoći za Uskrs i Božić izdvojiti još više sredstava u sljedećoj godini, ukupno 300.000,00 kuna. Nastavit će se raditi na povećanju standarda i poboljšavanju uvjeta boravka djece u brodskim školama kroz materijalnu pomoć i potpore te u skladu s tim osigurati troškove prehrane učenicima sukladno Odluci o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda te sufinanicirati prehranu u produženom boravku i plaće učitelja i učiteljica u produženom boravku za čiji program kontinuirano raste interes i potreba. Osim izravne koristi programa za učenike i roditelje, važno je istaknuti da je ovaj program rezultirao i zapošljavanjem, odnosno novim radnim mjestima za učitelje/ice. Prateći gospodarska kretanja i rast, nakon višegodišnje gospodarske krize i stagnacije rasta, uložili smo značajna sredstva kako bi se poboljšali uvjeti i priznao rad odgajateljima u predškolskim ustanovama na način da smo planirali povećanje plaća gdje im se priznaje i vrednuje visina stručne spreme.

Nastavlja se i s projektom besplatne prehrane „Lunch box“ koji se provodi kroz Fond europske pomoći za najpotrebitije, gdje Grad Slavonski Brod koji je nositelj, djeci u riziku od siromaštva nastoji osigurati školsku užinu. Grad Slavonski Brod izdvojit će i nova sredstva za financiranje školskih udžbenika, za učenike osnovnih škola iz obitelji slabijeg imovinskog statusa u visini od 1,1 milijun kuna. Poboljšanje obrazovnih postignuća, socijalizacija i emocionalno funkcioniranje učenika s teškoćama u razvoju ciljevi su projekta „Helping“ kojem je Grad nositelj i s kojim će se nastaviti u 2018. godini te iduće četiri školske godine. Za najveću brodsku osnovnu školu „Bogoslav Šulek“ planirana je izgradnja i opremanje dvodijelne školsko sportske dvorane, kao prva faza do ostvarenja za uvođenje u jednosmjenski način rada.

U sljedećoj godini plan je izgraditi dva dječja vrtića. Jedan u Ulici Augustina Kažotića na području najvećeg Mjesnog odbora „Dr. Ante Starčevića“ koji bi bio četvrti novoizgrađeni vrtić u posljednjih sedam godina, a vrijednosti 5 milijuna kuna. Planiranom obnovom sportske dvorane „Sokol“, ovaj objekt bi dobio namjenu prvog sportskog vrtića u Slavonskom Brodu. Nadalje, za aktivnosti uređivanja i opremanja vrtića planirano je oko milijun kuna za izgradnju dječjih igrališta u vrtićima koja ih nemaju te za obnovu onih igrališta kojima je to potrebno. Nastavit će se s novim ulaganjima i projektima povećanja energetske učinkovitosti vrtića i škola,  planirana su sredstva u iznosu od 9 milijuna kuna.

U 2018. godini nastavit će se projekt izgradnje stambenih zgrada sa stanovima za mlade obitelji koji su predviđeni za iznajmljivanje po povoljnijim tržišnim cijenama onima koje nemaju u vlasništvu nekretninu na području Republike Hrvatske. Za projekt je planirano 5 milijuna kuna. Usporedno, u 2018. godini nastavit će se i projekt davanja prava građenja mladim obiteljima za izgradnju obiteljske kuće što mladim obiteljima omogućava lakše stjecanje prve nekretnine. Otvorila se i  mogućnost za obnovom i rekonstrukcijom Autobusnog kolodvora kako bi se zgrada kolodvora potpuno obnovila te postala moderan i funkcionalan objekt primjeren vremenu u kojem živimo. Također, izgradit će se još jedan novi društveni dom na području trećeg najnaseljenijeg Mjesnog odbora „Kolonija“ s ciljem da građanima pružimo nove sadržaje i poboljšamo uvjete života u sredini u kojoj žive. Nastavljaju se i radovi na izgradnji sportskih objekata na stadionu kraj Save (izgradnja i uređenje istočne tribine), kajak kanu kluba te nogometnog igrališta NK „Podvinje“ kroz mjeru 7.

Pored izgradnje, predviđene su i rekonstrukcije objekata u vlasništvu Grada u centru grada, a projekti izgradnje društvenog doma u Romskom naselju te obnova Planinarskog doma planirane su uz mogućnost potpore EU fondova. Nastavlja se s ulaganjima za potrebne investicije u ljetovalištu u Starom gradu na Hvaru i Poloju te je planirana opsežnija obnova infrastrukture u odmaralištu na Korčuli, a predviđena sredstva za to su u iznosu od 2 milijuna kuna. Planirano je i opremanje zelenih otoka, nabava komunalne opreme i komunalnih vozila te drugih aktivnosti sa sredstvima od 3 milijuna kuna kao kapitalna pomoć TD „Komunalac“.

Na području grada Slavonskog Broda u sljedećoj godini izgradnja i rekonstrukcija cesta, pješačkih staza i javne rasvjete obuhvatit će dužinu od 22,9 kilometara u vrijednosti 11,9 milijuna kuna. Nastavit će se sa izvođenjem radova na sanaciji opasnih mjesta i osiguranja svjetlosne prometne signalizacije u Slavonskom Brodu i okolici, kako bi se poboljšala sigurnost svih sudionika prometa, posebno pješaka i djece. Radovi su planirani na 17 gradskih lokacija, vrijednost projekta je 2,8 milijuna kuna. Nadalje, planirana su i sredstva za izradu prometnih projekata i uređivanje biciklističkih staza kroz ITU mehanizam.

I dalje će se stvarati bolji uvjete za poduzetnike i investitore te poticati razvoj inovacija kod malih i srednjih poduzetnika. Grad Slavonski Brod je tako prijavio projekt inovacijskog inkubatora kroz ITU mehanizam ukupne vrijednosti 1,8 milijuna eura, a u 2018. godini za pokretanje projekta inovacijskog inkubatora InnoBrod predviđena su sredstva u iznosu od 7,5 milijuna kuna. Prijava projektnih prijedloga kroz ITU mehanizam za infrastrukturne radove u Kući Tambure i uređenje kuće Brlić, a za uređenje Tvrđave, za izgradnju, rekonstrukciju objekata i javnih površina u dijelovima tvrđave, planirana su sredstva u iznosu od 11 milijuna kuna.

5. sjednica Gradskog vijeća javno se prenosila putem medija, odnosno građani su mogli pratiti cijelu sjednicu uživo putem radijskog prijenosa, a popratili su je i novinari lokalnih medija, televizije, tiska i internetskih portala.

IMG_0798_resize.JPG IMG_0802_resize.JPG IMG_0803_resize.JPG

IMG_0804_resize.JPG IMG_0808_resize.JPG IMG_0811_resize.JPG

IMG_0816_resize.JPG NASLOVNA_resize.JPG