fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

dandjeteta20112012.jpgS ciljem boljeg razumijevanja, prihvaćanja i dobrobiti sve djece, 20. studenoga obilježava se Međunarodni dan djeteta. Generalna skupština UN-a je 20. studenoga 1959. godine usvojila "Deklaraciju o pravima djeteta", a 30 godina kasnije (1989.) usvojena je i "Konvencija o pravima djeteta".

Djeca su najosjetljivija skupina kojoj je potrebna zaštita, a dječja prava su temelj izgradnje naprednog društva te se obilježavanjem ovoga dana želi potaknuti poduzimanje konkretnih koraka u zaštiti i unapređenju istih. Također, želi se senzibilizirati javno mnijenje i ustanove za potrebu zaštite maloljetnika od zlouporabe, nasilja i raznih oblika diskriminacije.

Osnovna dječja prava su:
• Prava preživljavanja - hrana, smještaj, stanovanje, zdravlje, životni standard;
• Razvojna prava - razvoj, odgoj i obrazovanje, obitelj, kultura, identitet;
• Prava sudjelovanja - donošenje odluka, druženje, izražavanje, pristup informacijama;
• Prava zaštite od - zlostavljanja, zanemarivanja, izrabljivanja, mučenja, otmice, prostitucije.