fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak
23.sjednica,9.7.2012..JPGNa 23. sjednici Gradskog vijeća, održanoj 9. srpnja, na kojoj su bila nazočna 24 vijećnika, većinom glasova dopunjen je predloženi dnevni red uvrštavanjem dodatnih 5 točaka: Informacija o projektu BioSava-Toplana za proizvodnju tople vode za daljinsko grijanje sa kogeneracijskom proizvodnjom električne energije na drvenu biomasu; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slavonskog Broda; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu; Prijedlog Zaključka o objavi odluka, općih i drugih akata iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda i Prijedlog ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica.

Nakon Aktualnog prijepodneva, u kojem je gradskoj izvršnoj vlasti postavljen niz upita, vijećnici su informirani o projektu BioSava, a zatim su tajnim glasovanjem izabrani članovi Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda. U setu kadrovskih pitanja, većinom glasova, donesena je Odluka o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Mladena Kvesića, a za novog potpredsjednika imenovan je Ivan Zirdum. Prijedlog za razrješenje i imenovanje dva člana Upravnog vijeća Ustanove za gospodarenje športskim objektima Grada nije usvojen, a Gradonačelnik je povukao prijedlog Odluke o razrješenju člana Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe te prijedlog Odluke o imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe. Usvojena su izvješća o poslovanju trgovačkih društava: Poduzetnički inkubator Brodin d.o.o., Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o., Slobodna zona Đuro Đaković d.o.o., Posavska Hrvatska d.o.o. i Lasica d.o.o., a nisu prihvaćena izvješća o poslovanju društava: Brod-turist d.o.o., Brod-plin d.o.o., Komunalac d.o.o. i Vodovod d.o.o.
Prijedlozi Strategije gospodarskog razvoja grada Slavonskog Broda 2012.-2020. godine, Zaključka o davanju suglasnosti na vremenski raspored monitoringa kakvoće vode za kupanje na Kupalištu „Poloj“, Zaključka o davanju suglasnosti na Odluke Školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod, Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Grada Slavonskog Broda, Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o građevinskom zemljištu, Zaključka o objavi odluka, općih i drugih akata iz djelokruga rada Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda te prijedlog ispravka Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica su prihvaćene. Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2011. godinu i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda nisu prihvaćeni.

mt_gallery

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo