fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

kolegij140512_6_resize.JPGNa današnjoj sjednici Kolegija gradonačelnika donijet je niz značajnih odluka od kojih se izdvaja prijedlog odabira najpovoljnijeg ponuditelja za izgradnju javne rasvjete na području Grada. Na temelju kriterija najniže cijene prihvatljive ponude, najpovoljnijom je izabrana ponude tvrtke Elektroinstalater Monter iz Krajačića 17, Sibinj, s ukupnom ponuđenom cijenom od 1.122.493,75 kuna.  Ova odluka postaje izvršna protekom roka mirovanja od 10 dana ukoliko se ne izjavi žalba. Ove godine planirana je izgradnja javne rasvjete u Ulici Rozinka (u dužini od 600 metara), Čaplja-dio (350 m), Zagrebačka (2200 m), Kažotićeva i Rudine (900 m), Branimirova (900 m), uz produženje mreže javne rasvjete prema potrebama.
   Usvojeno je izvješće o prethodnoj raspravi i utvrđen prijedlog izmjene i dopune PPUG (Prostornog plana uređenja Grada) Slavonskog Broda koji se upućuje u zakonom propisan postupak javnog uvida i javne rasprave u trajanju od 15 dana. Izmjene i dopune PPUG-a pokrenute su radi legalizacije Naselja Katarina Kotromanić te  proširenja građevinske zone u brdskom dijelu Grada kako bi se moglo legalizirati preko 1500  tamo izgrađenih objekata. 
   Dana je suglasnost na Listu prvenstva za dodjelu u najam stanova u vlasništvu Grada koja će vrijediti u naredne dvije godine i na kojoj se našlo ukupno 43 prijavljene osobe koje su se prijavile na natječaj s potpunom dokumentacijom.
   Dana je i suglasnost za raspisivanje natječaja za zakup javne površin na Trgu Sv. Antuna u Podvinju povodom blagdana svetog Antuna, a po prvi puta i suglasnost za raspisivanje javnog natječaja za korištenje gradskih kućica i površine na Gradskom kupalištu Poloj. Obzirom da je kupalište Poloj odnedavna u posjedu Grada, nakon odluke Gradskog vijeća o uključivanju Poloja u prodaju na otvorenome, bit će raspisan natječaj za korištenje gradskih kućica i prostora za devet namjena karakterističnih za kupališta (prodaja sladoleda iz rashladnih škrinja, prodaja plodina, kuhanog kukuruza i slastica, caffe bar, pokretni objekt brze prehrane, pekarnica, prodaja voća, zabavni park, trgovina), kako bi uz ostalo sve bilo spremno  za novu kupališnu sezonu koja se planira otvoriti 15.lipnja.
   Odlukom Kolegija, dane su suglasnosti Dječjem vrtiću „Ivana Brlić Mažuranić“ za nabavu sportske opreme i igračaka,  za što su sredstva osigurana na poziciji igraonice  za  predškolce.
   Gradonačelnik je informirao Kolegij da s 14.svibnja izvršenje proračuna iznosi  48.892.161 kuna, što je 67 posto planiranoga za ovu godinu, istaknuvši pritom kako rashodi prate prihode.

mt_gallery:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo