fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo na temelju članka 4. Odluke o organizaciji autotaksi prijevoza na području grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/11) objavljuje

J A V N I   P O Z I V
za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola  za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Slavonskog Broda

Sukladno članku 7. Odluke o organizaciji autotaksi prijevoza na području grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda br. 1/11), za obavljanje autotaksi prijevoza prijevoznik mora imati:

  1. Ovjerenu presliku važeće licencije za obavljanje autotaksi prijevoza, s pripadajućim izvodima iz licencije za svako vozilo.
  2. Uvjerenje o položenom ispitu o poznavanju  osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim i drugim značajnim objektima i znamenitostima na području Grada Slavonskog Broda.
  3. Presliku prometne dozvole odnosno dokaz o vlasništvu vozila.
  4. Cjenik usluge autotaksi prijevoza koji će biti u primjeni.
  5. Izvješće Državnog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra.
  6. Dokaz o uplaćenoj naknadi za izdavanje dozvola (1000,00 kn).
  7. Upravnu pristojbu prema posebnom propisu (70,00 kn). 
  8. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra.

Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj potrebnih dozvola.
Rok za podnošenje zahtjeva je do 31.12.2011. godine.
Prijevoznik je u zahtjevu dužan navesti broj potrebnih dozvola,budući da se dozvola izdaje po vozilu.
Zahtjev se podnosi u pisanom obliku  preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno u pisarnicu s naznakom „ne otvarati“-Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola  za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Slavonskog Broda.

Zahtjev se dostavlja na adresu:
Grad Slavonski Brod
Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo
Vukovarska 1
35 000 Slavonski Brod.

Podnositelji zahtjeva obavijestit će se pisanim putem.

Prilog:
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za obavljanje autotaksi prijevoza na području Grada Slavonskog Broda (pdf)