fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

poglednaTvrdjavuSB.jpgOd danas (6. travnja 2010. godine) prijedlog Urbanističkog plana uređenja (UPU-a) "Povijesne urbanističke cjeline s gradskom Tvrđavom", kojeg je izradila tvrtka "Nesek" d.o.o. iz Zagreba, izložen je na ponovni javni uvid u prostorijama Gradske uprave, Vukovarska 1. Javni uvid trajat će narednih 15 dana, sve do 21. travnja 2010. godine.
Javno izlaganje na prijedlog UPU-a "Povijesne urbanističke cjeline s gradskom Tvrđavom" od strane Izrađivača plana održat će se u utorak 20. travnja 2010. godine u vijećnici Gradske uprave u 16 sati.
Unutar obuhvata UPU-a "Povijesne urbanističke cjeline s gradskom Tvrđavom" nalaze se važeći Provedbeni urbanistički planovi (PUP-ovi): "Šetalište braće Radić", "Trg pobjede", "Trgovačko poslovni centar u Strossmayerovoj ulici" u Slavonskom Brodu čiji se koncept, namjene i odredbe mijenjanju novoizrađenim Urbanističkim planom uređenja. U istom postupku javnog uvida i rasprave u cilju donošenja navedenog UPU-a vodi se i postupak javne rasprave o stavljanju izvan snage navedenih PUP-ova.
Pozivaju se svi subjekti u prostoru (tijela državne uprave, javna poduzeća, pravne osobe, građani) da svojim sudjelovanjem u ponovnoj javnoj raspravi daju puni doprinos u planiranju ovog prostora u središtu grada Slavonskog Broda.