fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

udrugeugovori.jpgNakon objavljenog natječaja za financiranje udruga koje djeluju na području grada Slavonskog Broda, danas je zamjenica gradonačelnika Ilijana Vrbat Pejić dodijelila ugovore udrugama građana, udrugama pristeklim iz Domovinskog rata te iz zdravstva i socijalne skrbi čiji će programi ove godine biti sufinancirani novcem iz gradskog proračuna.
Na natječaj za financiranje udruga građana prijavile su se 24 udruge s 26 projekata. Povjerenstvo za odabir programa i projekata udruga koje su od interesa za grad Slavonski Brod razmotrilo je i analiziralo pristigle programe te odabralo 15 programa koji će se financirati u 2010. godini. Prednost su imale udruge koje rade s mladima i za mlade, ekološke i udruge koje skrbe o starijim osobama te udruge nacionalnih manjina. Grad je za financiranje udruga građana u 2010. godini planirao 150.000 kuna.
Na natječaj za financiranje udruga proisteklih iz Domovinskog rata prijavilo se 11 udruga s 11 projekata. Nakon razmatranja i analize pristiglih programa, odobrena su sredstva za 9 prijavljenih projekata. Za rad udruga proisteklih iz Domovinskog rata u gradskom proračunu planirano je 200.000 kuna.
Na natječaj za financiranje udruga građana iz područja zdravstva i socijalne skrbi prijavljeno je 37 udruga s 41 programom. Povjerenstvo za odabir programa od interesa za grad Slavonski Brod odabralo je nakon analize 34 programa. Prednost su imale udruge koje svojim radom podižu kvalitetu pomoći, resocijalizaciju i integraciju za osobe s invaliditetom (gluhe, slijepe, mentalno retardirane i osobe s tjelesnom invalidnošću) te humanitarne udruge. Za financiranje programa udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi u 2010. godini izdvojit će se iz gradskog proračuna ukupno 454.000 kuna.

udrugeugovori1.jpg