fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

KOLEGIJGRAD2303.jpgNa današnjoj 32. sjednici Kolegija gradonačelnika donijet je zaključak u svezi izbora za članove Vijeća mjesnih odbora koji će se održati 23.svibnja kojim se Gradskom vijeću predlaže donošenje potrebnih odluka i rješenja za provedbu izbora. Gradskom vijeću na usvajanje proslijeđena su i izvješća o ostvarenim programima javnih potreba u društvenim djelatnostima i održavanju komunalne infrastrukture u 2009. godini.
Promijenjenim rješenjem o imenovanju članova školskog odbora Glazbene škole Slavonski Brod, za nove članove Školskog odbora imenovane su Anita Krajnović i Darija Tamara Rac.
Odlučeno je da se za najpovoljnijeg ponuditelja za usluge održavanja urbanog mobilijara u 2010. godini odabere tvrtka ZIM s cijenom od 299.874 kune, a za  najpovoljnijeg ponuditelja za zakup poslovnog prostora u vlasništvu grada na adresi P.Krešimira IV br. 7 Hrvoje Olanović s ponuđenom cijenom od 5.101 kunu mjesečno.
Data je suglasnost Ustanovi za gospodarenje športskim objektima za izradu dokumentacije za zaštitu na radu i od požara te za nabavu protukliznog i protupožarnog tepisona.
Prihvaćen je prijedlog za provođenje otvorenog postupka javne nabave za nabavu elemenata za formiranje nova četiri dječja igrališta i za održavanje postojećih.
U informaciji o zaključcima s protekle sjednice Kolegija gradonačelnika održane 19.ožujka,  ističe se, uz ostalo, da je na temelju obrazloženog prijedloga donijeto nekoliko odluka o odabiru najpovoljnijih ponuditelja. Kao najpovoljniji ponuditelj za nabavu prehrambene robe za potrebe prehrane učenika u osnovnim školama i Gradske uprave u 2010. godini izabrana je „Slatka tajna“ iz Slobodnice s ukupnom ponuđenom cijenom  od 459.709,43 kune. Za poslove dezinsekcije komaraca na području Grada u 2010. godini izabrana je ponuda tvrtke Argus s ponuđenom ukupnom cijenom od 242.925 kuna, a za poslove obvezne preventivne deratizacije tvrtka Argus s ukupnom cijenom od 276.730,32 kune. Također, data je suglasnost Osnovnoj školi Bogoslav Šulek za nabavku transportnih kolica („gusjenice“) za potrebe Područne škole u Vranovcima. Škola je humanitarnim akcijama prikupila 10.000 kuna, Općina Bukovlje donirala je 11.000 kuna, a Grad Slavonski Brod 15.000 kuna.