fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

GRADVIJ2502D.jpgPod predsjedanjem Mije Golubičića danas je upriličena 9.sjednica Gradskog vijeća Slavonskog Broda u nazočnosti svih 25 vijećnika. U uvodnom aktualnom satu 11 vijećnika postavilo je tridesetak pitanja na većinu kojih su odmah stigli odgovori gradonačelnika i resornih pročelnika.
Jednoglasno je usvojena informacija o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2009. godini koju su podnijeli načelnik policijske postaje Slavonski Brod Zoran Stašina i načelnik postaje prometne policije Antun Valić. Većinom glasova usvojene su izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, a jednoglasno je prošao i prijedlog statutarne odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora koji će se ove godine održati četvrte nedjelje u mjesecu svibnju, a raspisat će se 30 do 60 dana prije toga.
Prihvaćen je i prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada za 2010. godinu te operativni plan rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola  za što je u 2010. godini osigurano 1,058.742 kune. Taj će se novac utrošiti na zamjenu pokrova na športskoj dvorani OŠ Bogoslav Šulek (200.000 kuna), sanaciju krovišta u OŠ I.Goran Kovačić (80.000), zamjenu stolarije i prilaznoj stazi u OŠ Đ.Pilar (150.000),  zamjenu pokrova na staroj zgradi OŠ B.Tadijanović (100.000), zamjenu instalacija i sanitarija u OŠ V.Nazor (150.000), zamjenu stolarije u PŠ Mali Pariz OŠ A.Mihanović (100.000), zamjenu pokrova u OŠ M.Amruš (120.000), sanaciju vanjske zaštitne ograde u OŠ D.Tadijanović (100.000) te izradu troškovnika i nadzor (58.742 kune).
ZA DOGRADNJU ZGRADE OŠ B.TADIJANOVIĆ 3,6 MILIJUNA KUNA
Jednoglasno usvojenom odlukom o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini osnovnih škola ukupno 3,605.425 kuna rasporedit će se za dogradnju školske zgrade i opremanje novih prostorija u OŠ Blaž Tadijanović u Podvinju.
Jednoglasno su usvojene smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada u 2010.godini te izmijenjen Stožer zaštite i spašavanja Grada. Usvojen je i prijedlog za pokretanje postupka izbora novih članova gradskog Savjeta mladih te primljena na znanje informacija o presudama Upravnog suda kojim su odbijene tužbe bivše ravnateljice ustanove Dječji vrtić Slave Jurišić protiv odluka Gradskog vijeća.
Dijelu današnje sjednice Gradskog vijeća nazočili su članovi Dječjeg gradskog vijeća Slavonskog Broda Matea Sekulić iz OŠ I.Brlić Mažuranić i Alen Jukić iz OŠ H.Badalić.

GRADVIJ2502H.jpg