fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

Grad Slavonski Brod svake godine izrađuje dokument Izračuna kapaciteta postojeće plohe za odlaganje otpada na odlagalištu. Posljednja je analiza pokazala kako je preostali kapacitet za odlaganje otpada skoro popunjen te je, s obzirom da nema više mjesta za otpad kao i činjenica da Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje još neće započeti s radom, potrebno osigurati nove kapacitete za zbrinjavanje otpada.

Sukladno provedenoj analizi i donesenom zaključku, ovih je dana, temeljem javnog natječaja, odabran izvođač radova za izgradnju novih kazeta za odlaganje otpada na odlagalištu Vijuš-jug. Četiri nove kazete osigurat će dodatni kapacitet za odlaganje otpada koji će biti dostatan za narednih sedam godina. Zahvaljujući ovoj investiciji, otpad će se i dalje odlagati sukladno važećim zakonskim odredbama do konačnog otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje, a koji će imati osiguran cjelovit sustav gospodarenja otpadom što će podrazumijevati primjenu različitih načina postupanja s otpadom uz što manju štetu na okoliš i ljudsko zdravlje.

Naime, unatoč tome što je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje osnovan prije mnogo godina, na njegovoj konačnoj izgradnji do sada nije učinjeno ništa. Ovakvo postupanje, ne samo da stvara probleme s odlaganjem otpada, nego iziskuje i dodatne enormne troškove Gradu Slavonskom Brodu, ali i ostalim jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene ovim centrom, a sve kako bi se otpad zbrinuo na pravilan način. Konkretno, nabava novih kazeta Grad će koštati oko 6 milijuna kuna.

Radi efikasnijeg gospodarenja otpadom, ovom prilikom Grad Slavonski Brod apelira sve građane da svakodnevno razvrstavaju otpad i odlažu ga u posebno namijenjene kontejnere kako bi se sav otpad primjereno odložio i zbrinuo.