fbpx
 
 

Grad Slavonski Brod svake godine izrađuje dokument Izračuna kapaciteta postojeće plohe za odlaganje otpada na odlagalištu. Posljednja je analiza pokazala kako je preostali kapacitet za odlaganje otpada skoro popunjen te je, s obzirom da nema više mjesta za otpad kao i činjenica da Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje još neće započeti s radom, potrebno osigurati nove kapacitete za zbrinjavanje otpada.

Sukladno provedenoj analizi i donesenom zaključku, ovih je dana, temeljem javnog natječaja, odabran izvođač radova za izgradnju novih kazeta za odlaganje otpada na odlagalištu Vijuš-jug. Četiri nove kazete osigurat će dodatni kapacitet za odlaganje otpada koji će biti dostatan za narednih sedam godina. Zahvaljujući ovoj investiciji, otpad će se i dalje odlagati sukladno važećim zakonskim odredbama do konačnog otvaranja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje, a koji će imati osiguran cjelovit sustav gospodarenja otpadom što će podrazumijevati primjenu različitih načina postupanja s otpadom uz što manju štetu na okoliš i ljudsko zdravlje.

Naime, unatoč tome što je Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje osnovan prije mnogo godina, na njegovoj konačnoj izgradnji do sada nije učinjeno ništa. Ovakvo postupanje, ne samo da stvara probleme s odlaganjem otpada, nego iziskuje i dodatne enormne troškove Gradu Slavonskom Brodu, ali i ostalim jedinicama lokalne samouprave koje su obuhvaćene ovim centrom, a sve kako bi se otpad zbrinuo na pravilan način. Konkretno, nabava novih kazeta Grad će koštati oko 6 milijuna kuna.

Radi efikasnijeg gospodarenja otpadom, ovom prilikom Grad Slavonski Brod apelira sve građane da svakodnevno razvrstavaju otpad i odlažu ga u posebno namijenjene kontejnere kako bi se sav otpad primjereno odložio i zbrinuo.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo