fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

Ispunjavanjem preostalih uvjeta od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, ostvarit će se preduvjeti za prijavu projekta „Brod 2“ za EU sufinanciranje.

Tražeći informaciju o razlozima nepokretanja projekta Brod 2, za čiju realizaciju se aktivno zalaže posljednjih nekoliko godina, Grad Slavonski Brod je 6. travnja od Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja zaprimio odgovor u kojem se kao glavni razlog neodobravanja projekta navodi kriza izazvana epidemijom korona virusa.

Tjedan dana kasnije, nadležno Ministarstvo odgovor o statusu projekta je na traženje uputilo i članu Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda Tomislavu Tekiću u kojemu stoji kako je projekt „Brod 2“ u visokoj fazi spremnosti, no njegova realizacija nije odobrena budući da je JASPERS uočio problematiku u Rješenju o potrebi provođenja postupka procjene utjecaja na okoliš, koje nije ocijenjeno pozitivnim jer ne obuhvaća cjelokupni obuhvat projekta.

Kako se i navodi u službenom  dopisu resornog Ministarstva, za izdavanje traženog Rješenja, nužnog za prijavu projekta za sufinanciranje, mjerodavno je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, kao „nadležno tijelo za procjenu utjecaja na okoliš“, stoga odgovornost nije niti na Gradu Slavonskom Brodu, niti na Trgovačkom društvu Vodovod.

Treba pojasniti da se o problematici vezanoj za mišljenje JASPERS-a na temu spomenutog Rješenja raspravljalo još u rujnu 2020., prilikom terenske posjete projektu Brod 2 kojem su nazočili predstavnici resornog Ministarstva, Trgovačkog društva Vodovod te Grada Slavonskog Broda. Kako stoji i u Bilješci sa sastanka, tom prilikom je dogovoreno da će Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja izdati svojevrsno pojašnjenje postojećeg Rješenja od 20.11.2019., u kojem će biti navedene sve ključne komponente u skladu s Elaboratom, te da se rješenje od 20.11.2019. smatra valjanim. Od strane  Ministarstva preuzeta je odgovornost oko ubrzanja ishođenja spomenutog pojašnjenja koje je potrebno uputiti u JASPERS.

„Još u svibnju 2019. godine projekt Brod 2 imao je dovršenu cjelokupnu dokumentaciju za nabavu, izrađene sve glavne projekte, ishođene građevinske dozvole te riješene imovinsko pravne odnose, čime su ispunjeni svi uvjeti za njegovu realizaciju i odobrenje s naše strane. Stoga vjerujem kako će nadležno Ministarstvo u što kraćem roku, u cilju osiguravanja traženih uvjeta za stanovnike Slavonskog Broda, poduzeti  preostale potrebne korake kako bi projekt Brod 2 čim prije krenuo u realizaciju“, izjavio je gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara.

Vezano za mišljenje Ministarstva upućeno projektantima koje je angažiralo T.D. Vodovod, a navodi se u odgovoru vijećniku Tekiću, treba napomenuti kako se isto ne odnosi na projekt Brod 2, budući da od strane Vodovoda nije zatraženo naknadno povećanje obuhvata planiranog zahvata, o čemu je Vodovod izvijestio nadležno Ministarstvo.

Dopisi upućeni Gradu Slavonskom Brodu te vijećniku Tekiću, kao i Bilješka sa sastanka s predstavnicima Ministarstva od 10. rujna 2020., javno su dostupni na dnu ovoga teksta.

Odgovor Ministarstva upućen Gradu Slavonskom Brodu (23. ožujak 2021.)

Odgovor Ministarstva upućen vijećniku Tomislavu Tekiću (15. travnja 2021.)

Bilješka sa sastanka s predstavnicima Ministarstva (10. rujna 2020.)