fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

Grad Slavonski Brod nalazi se na prostoru tzv. Panonskog bazena koji se ujedno smatra najperspektivnijim geotermalnih područjem u Europi. S obzirom na veliku mogućnost postojanja geotermalnih izvora na području Slavonskog Broda čiji bi pronalazak omogućio polivalentno korištenje obnovljivih resursa energije uz maksimalni povrat uložene investicije, Grad je u rujnu 2019. godine naručio izradu Studije o mogućnosti pronalaženja geotermalne vode. Narudžbi izrade Studije prethodili su geofizički istražni radovi stručnjaka s Geotehničkog fakulteta u Varaždinu koji su potvrdili kako se na prostoru Tvrđave Brod na dubini od 25 do 50 metara nalazi vodonosni soj.

Sukladno dobivenim rezultatima, u prvoj fazi studije izrađen je detaljni pregled i sinteza dostupne stručne literature, interpretirani su postojeći podaci te provedena mjerenja i laboratorijska analitika. Temeljem razmatranja tih istraživanja nametnuo se zaključak da je opravdano očekivati kako u podzemlju grada Slavonskog Broda postoje geotermalni izvori vode o kojima bi trebalo prikupiti dodatne podatke. Stoga se druga faza studije odnosila na predložena geofizička mjerenja u cilju pridobivanja novih spoznaja o postojanju geotermalnog/ih vodonosnika radi razmatranja mogućih lokacija za izradu budućih proizvodnih i/ili utisnih bušotina koje su nužni preduvjet za korištenje geotermalnog resursa. Rezultati prikupljenih podataka upućuju da je na području grada Slavonskog Broda moguće identificirati nekoliko geoloških formacija koje su potencijalni vodonosnici termalnih voda.

Istraživanje geotermalnih izvora vode u Slavonskom Brodu od iznimne je važnosti za pokretanje i realizaciju budućih projekata, a na korist je svim građanima i gospodarskim gradskim subjektima. S obzirom na dobivene podatke i preporuke stručnjaka, Grad Slavonski Brod trenutno se priprema za prijavu na natječaj kojim bi se osigurala financijska sredstva iz fondova Europske unije kako ovaj potencijal ne bi ostao neiskorišten.