fbpx
 
 

Grad Slavonski Brod izdao je u svojoj nakladi knjigu „Upravljanje proračunskim sredstvima od 1993. do 2020. godine“ koju je danas medijima predstavio gradonačelnik Mirko Duspara. Knjiga, u suradnji s Udrugom za promicanje lokalne uprave i samouprave „Plus“, predstavlja prvi sveobuhvatni prikaz raspolaganja gradskim proračunskim sredstvima kroz mandate četiriju dosadašnjih gradonačelnika kao i pregled najznačajnijih projekata s kojima se lice Slavonskog Broda mijenjalo tijekom proteklih 27 godina.

Tiskana u nakladi od 2.500 primjeraka, knjiga na 180 stranica donosi konkretne i precizne podatke o gradskoj imovini, prihodima i rashodima, potrošnji sredstava te ulaganjima u različita područja života grada; od gospodarstva, preko školstva, sporta i kulture, do vjerskih zajednica, te rezultatima tih istih ulaganja. Ujedno, progovara o problemima poput neravnomjernog razvoja zemlje, (ne)zaposlenosti te onečišćenja zraka. Knjiga nudi pregled značajnijih projekata kroz sedam razdoblja iz kojih je vidljivo kako se mijenjala vizura grada.

„Ova knjiga, vrijedna čuvanja, svojevrstan je analitički osvrt na lokalne politike koje su utjecale na razvoj Slavonskog Broda kakav danas poznajemo. Temeljem prikupljenih spoznaja i dosadašnjeg razvojnog puta imamo priliku vidjeti koje su aktivnosti proteklih godina pridonijele ubrzanom razvitku našeg grada. Istovremeno upućuje nas u koja područja trebamo nastaviti ulagati, pri čemu prikupljeni podaci predstavljaju kvalitetnu podlogu za izradu daljnjih razvojnih planova Slavonskog Broda, prije svega onih projekata koje namjeravamo kandidirati za sredstva iz EU fondova“, pojasnio je gradonačelnik Mirko Duspara razloge izdavanja knjige.

Knjiga po prvi put donosi mnogo zanimljivih i indikativnih podataka o dosadašnjem razvoju Grada Slavonskog Broda na jednom mjestu. Imovina Grada je tako u proteklih 27 godina povećana za impresivnih 35 puta. Naime u mandatu započetom 1993. godine ona je iznosila 212,5 milijuna kuna, da bi u 2020. iznosila čak 7,5 milijardi kuna. Razmjerno tomu, povećavali su se i prihodi od te iste imovine, koji su povećani s 10 milijuna kuna u prvom mandatu na 54 milijuna kuna u aktualnom. Sami proračunski prihodi su od 1993. povećani za više od 10 puta.

„Kad puno radite dani i godine samo lete, pa je nekad dobro pogledati ovako na jednom mjestu koji su i ostvareni rezultati u svakom mandatu– i sam sam se iznenadio podatkom da imovina Grada od 1993. narasla za impresivnih 35 puta. Ovo je još jedna potvrda da se danas u Slavonskom Brodu živi puno bolje nego daleke 1993. godine“, istaknuo je gradonačelnik Duspara.

Povećana vrijednost gradske imovine rezultat je prije svega velikih ulaganja proračunskih sredstava u gradsku komunalnu infrastrukturu. U posljednjem mandatu ova su sredstva povećana sedam puta u odnosu na razdoblje 1993.-1996., dok su ukupna sredstva uložena u komunalnu infrastrukturu do danas uvećana čak 36 puta što se poklapa s rastom vrijednosti imovine grada.

Na izgradnju i održavanje objekata u vlasništvu Grada u promatranom razdoblju utrošeno je ukupno 835 milijuna kuna, od čega samo u  zadnjem mandatu 285 milijuna.

U izgradnju i održavanje školskih objekata Grad je ukupno usmjerio preko 156 milijuna kuna, a gotovo polovina ovog iznosa uložena je u zadnjem mandatu i to prije svega u energetsku obnovu škola, izgradnju dviju novih školsko-sportskih dvorana te dogradnju s ciljem održavanja nastave u jednoj smjeni, u svim osnovnim školama. Kad je riječ o investicijama u sportske sadržaje, od ukupno investiranih 145 milijuna kuna u sportske objekte od 1993., čak 118,5 milijuna (82%) uloženo je u posljednja tri mandata kad su izgrađeni i gradski bazeni te novi sportski objekt za kajak-kanu klubove, dok se upravo radi na uređenju novog nogometnog stadiona.

Danas u Slavonskom Brodu vrtiće pohađa nikad veći broj mališana, a zanimljivo je primijetiti kako su kroz godine sve veća sredstva usmjeravana u poboljšanje uvjeta u gradskim vrtićima, što je u promatranom razdoblju rezultiralo gotovo dvostrukim povećanjem ukupne kvadrature smještajnih kapaciteta. Pritom je rastao i smještajni standard pa je s 3,72 kvadratna po djetetu početkom ’90-ih, brodskim mališanima danas osigurano čak 5,57 kvadrata po djetetu, čime je omogućen i veći prostor za odrastanje i igru. U periodu od 1993. do 2020. u objekte dječjih vrtića uloženo je više od 60 milijuna kuna, pri čemu je gotovo polovina ovih sredstava investirana u razdoblju od 2017., kad su izgrađena tri nova dječja vrtića.

Uređenju slike grada značajno su doprinijela i europska sredstva pa su tako od 2010. godine na području grada ugovoreni EU projekti u vrijednosti 755 milijuna kuna, a od čega 667 milijuna kuna bespovratnih sredstava. Ova sredstva u velikoj mjeri su usmjerena za zaštitu nepravedno zapuštene vrijedne brodske kulturne baštine, prije svega revitalizaciju brodska tvrđave i čuvanje ostavštine Ivane Brlić-Mažuranić.

Kao prvi sveobuhvatni prikaz razvoja grada Slavonskog Broda kroz mandate dosadašnjih gradonačelnika - Mate Vukelića, Vladimira Jerkovića, Joze Metera i Mirka Duspare, ova knjiga predstavlja trajnu vrijednost vrijednu čuvanja i kao takva će biti dostavljena subjektima i osobama koji su, izravno ili neizravno, utjecali na ono što se u njoj nalazi. Iako je trebala biti objavljena 2020. godine, njeno izdavanje odgođeno je uslijed pandemije. Ukupan trošak izrade knjige iznosi 49.906,25 kuna s PDV-om, od čega 26.156,25 kuna predstavljaju izdaci vezani za tisak i distribuciju knjige, dok je 23.750,00 kuna izdvojeno za usluge Udruge PLUS.

Osim u ograničenoj količini u tiskanom izdanju, knjiga će biti dostupna i u online izdanju za besplatno čitanje na Službenim stranicama Grada Slavonskog Broda.

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave

 

facebook YouTube vimeo