fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

Pozivamo udruge građana koje djeluju na području grada Slavonskog Broda da svoje projekte/programe prijave na Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2021. godinu koji su od interesa za opće dobro.

Natječaj je otvoren do 1. ožujka 2021., a prijave se dostavljaju poštom ili predajom u Pisarnicu Gradske uprave na adresu:
Grad Slavonski Brod
Upravi odjel za društvene djelatnosti
Vukovarska 1
35000 Slavonski Brod

S naznakom „Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga građana za 2021. godinu koji su od interesa za opće dobro - ne otvarati.“.

Javni natječaj za financiranje programa ili projekata udruga za 2021. godinu koji su od interesa za opće dobro