Ispis
Kategorija: Vijesti

U sklopu provedbe projekta „Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“, sutra (17. listopada 2020.) završava javna rasprava o Nacrtu „Plana urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ i Strateške studije utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“.

Mjesec dana, koliko je trajala javna rasprava, građani su imali priliku sagledati Nacrt „Plana“ i Stratešku studiju te su mogli iznositi svoje prijedloge, kritike i mišljenja. Osim toga, isto su mogli uputiti i predstavnicima izrađivača „Plana“ i Strateške studije i predstavnicima nadležnog tijela UO za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda tijekom javnog izlaganja održanog u sklopu javne rasprave krajem rujna. U sklopu javne rasprave održane su i online radionice s predstavnicima interesnih skupina (prijevoznici, taxi službe, auto škole, visokoškolske i srednjoškolske obrazovne institucije, udruge i predstavnici ranjivih skupina građana u prometu, predstavnici komunalnih društava, željezničkog prometa, javnopravnih tijela i predstavnici jedinica lokalne samouprave) s ciljem unapređivanja kvalitete „Plana" i razrade ciljeva i mjera u svrhu osiguranja podrške građana i održivosti „Plana".

Nakon završetka javne rasprave, slijedi razmatranje prikupljenih sugestija te sastavljanje izvješća o javnoj raspravi i pripremanje konačnog prijedloga „Plana“ i Strateške studije.

Podsjetimo, riječ je o projektu vrijednom 2,2 milijuna kuna koji obuhvaća područje grada Slavonskog Broda i općine Bebrina, Brodski Stupnik, Bukovlje, Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Klakar, Podcrkavlje i Sibinj, a sama izrada „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ je u skladu sa Strategijom prometnog razvoja Republike Hrvatske za 2017.-2030. godinu. Korisnik projekta je Grad Slavonski Brod, a partner je Razvojna agencija Grada Slavonskog Broda d.o.o.

Provedbom projekta „Plan održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod" unaprijedit će se postojeći koncept upravljanja mobilnošću na urbanom području tako da će biti izrađen usuglašeni Plan urbane mobilnosti kao strateški okvir i smjernica za učinkovita, razumna i svrsishodna ulaganja u prometnu infrastrukturu. Plan će obuhvatiti sve vidove mobilnosti na Urbanom području Slavonski Brod te producirati optimalne mjere za daljnji razvoj održivog prometa.