fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
GRAD SLAVONSKI BROD
UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNI SUSTAV
I KOMUNALNO REDARSTVO

KLASA: 363-01/19-01/455
URBROJ: 2178/01-09-20-78
Slavonski Brod, 08. rujna 2020. godine

Na temelju Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 23. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (Narodne novine, broj 3/17) i članka 16. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08), Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo Grada Slavonskog Broda objavljuje

JAVNU RASPRAVU

O NACRTU PRIJEDLOGA „PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI URBANOG PODRUČJA SLAVONSKI BROD“ I STRATEŠKOJ STUDIJI UTJECAJA NA OKOLIŠ „PLANA ODRŽIVE URBANE MOBILNOSTI URBANOG PODRUČJA SLAVONSKI BROD“ 

  1. Na javnu raspravu stavlja se Nacrt prijedloga „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ (u daljnjem tekstu: Nacrt prijedloga Plana) i Strateška studija utjecaja na okoliš „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“ (u daljnjem tekstu: Strateška studija).

  2. Javna rasprava o Nacrtu prijedloga Plana i Strateškoj studiji sastoji se od javnog uvida i javnog izlaganja.

  3. Javni uvid u Nacrt prijedloga Plana i Stratešku studiju održat će se u prostorijama Gradske uprave Grada Slavonskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod, s početkom od 18. rujna 2020. godine, u trajanju od 30 dana.

  4. Javno izlaganje o Nacrtu prijedloga Plana i Strateškoj studiji održat će se dana 29. rujna 2020. godine s početkom u 10:00 sati u Velikoj vijećnici Grada Slavonskog Broda (1. kat), Vukovarska 1, Slavonski Brod.

  5. Za vrijeme trajanja javne rasprave prijedlozi, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga Plana i Stratešku studiju mogu se upisivati u Knjigu primjedbi koja će biti izložena na mjestu javnog uvida, davati u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja te dostaviti pisanim putem na adresu Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, Slavonski Brod, zaključno s danom završetka javne rasprave 17. listopada 2020. godine.

  6. Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi propisan je odredbama članka 20. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, broj 64/08).

  7. Pozivaju se svi zainteresirani da sudjelovanjem u javnoj raspravi daju puni doprinos u izradi „Plana održive urbane mobilnosti Urbanog područja Slavonski Brod“.


Privremena Pročelnica:
Tamara Mokricki, mag.ing.aedif