Ispis
Kategorija: Vijesti

S ciljem pridržavanja svih epidemioloških mjera te uspješno organiziranje rada sa strankama, Gradska uprava u Slavonskom Brodu i dalje preporuča svim građanima da, ukoliko je moguće, svoje obveze i potrebite informacije ishode kontaktirajući upravne odjele putem telefona ili e-maila koje mogu pronaći u Telefonskom imeniku Gradske uprave Slavonski Brod.

No, ukoliko je nužan posjet Gradskoj upravi u Slavonskom Brodu, raspored rada sa strankama po upravnim odjelima je sljedeći:

Upravni odjel za komunalni sustav i komunalno redarstvo radi sa strankama ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminu od 11 do 13 sati.

Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša radi sa strankama ponedjeljkom srijedom i petkom u terminu od 7 do 9 sati.

Upravni odjel za gospodarstvo radi sa strankama utorkom i četvrtkom u terminu od 11 do 13 sati.

Upravni odjel za društvene djelatnosti radi sa strankama ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom u terminu od 8 do 10 sati.

Upravni odjel za financije i računovodstvo radi sa strankama ponedjeljkom, srijedom i petkom u terminu od 11 do 13 sati.

Upravni odjel za lokalnu samoupravu radi sa strankama utorkom i četvrtkom u terminu od 11 do 13 sati.

Ured za građane radi sa strankama srijedom i petkom u terminu od 8 do 10 sati.

Navedeni raspored vrijedi od 4. lipnja 2020. godine.