fbpx
Ispis
Kategorija: Vijesti

Temeljem članka 114.c Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (Narodne novine, 69/99, 151/03, 157/03, 100/04,  87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20) i Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente Ministarstva kulture od 20. ožujka 2020. godine (Narodne novine, 37/20) donosi se

OBAVIJEST

o obustavi plaćanja spomeničke rente

Obustavlja se plaćanje spomeničke rente za fizičke i pravne osobe obveznike plaćanja spomeničke rente prema člancima 114. i 114.a Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, za razdoblje od 2 mjeseca u kojemu ne nastaje obveza plaćanja spomeničke rente temeljem Odluke o obustavi plaćanja spomeničke rente Ministarstva kulture od 20. ožujka 2020. godine.