fbpx
 
 

pogledtvrdjava.jpgROK ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA 15.RUJAN 2009. GODINE

Grad Slavonski Brod, Upravni odjel za društvene djelatnosti objavio je poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2010. godinu, a krajnji rokom za podnošenje prijedloga ja 15.rujna 2009. godine.  Prijavnice za podnošenje programa mogu se dobiti u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, Vukovarska 1, zgrada Gradske uprave, prizemlje lijevo.

GRAD SLAVONSKI BROD
Upravni odjel za društvene djelatnosti
Na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine» 47/90 i 27/93) i čl. 9 Odluke o kriterijima za utvrđivanje programa i osiguranja sredstava za financiranje javnih potreba u kulturi Grada Slavonskoga Broda, Grad Slavonski Brod objavljuje

POZIV
ZA PREDLAGANJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI GRADA SLAVONSKOG BRODA ZA 2010. GODINU

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju iz Proračuna Grada Slavonskog Broda jesu kulturne djelatnosti, programi i manifestacije od interesa za Grad Slavonski Brod, a koje Grad programom utvrdi kao svoje javne potrebe, kao i one koje su utvrđene posebnim zakonom.
Sukladno zakonu i kriterijima za vrednovanje i sufinanciranje programa javnih potreba u kulturi grada Slavonskog Broda te ocjeni izvršenje programa za 2009. godinu Grad Slavonski Brod u Programu javnih potreba u kulturi za 2010. godinu uvrstit će:
- redovnu djelatnost i programe ustanova kulture kojima je osnivač grad Slavonski Brod
- programe udruga, pojedinaca i drugih organizacija u kulturi od interesa za Grad
- programe muzejskih, galerijskih i likovnih djelatnosti
- program glazbenih i scenskih djelatnosti
- program knjižnične djelatnosti
- program za zadovoljavanje kulturnih potreba djece i mladih
- program izdavanja knjiga i časopisa u kulturi
- programe kulture nacionalnih manjina
- znanstveno-istraživačke skupove i popratna izdanja na području kulture
- otkup umjetnina
- programe kulturnih manifestacija
- programe sustavne zaštite i revitalizacije spomenika kulture i kulturne baštine
- programe ulaganja, investicijskog održavanja i opremanja objekata kulture u vlasništvu grada

II.

Prioritet u financiranju odnosno sufinanciranju imaju:
- programi ustanova kulture u vlasništvu grada
- programi udruga građana koji kvalitetom svojih projekata zadovoljavaju javne potrebe u kulturi
- ostali programi pravnih i fizičkih osoba

Sve programe će obraditi Kulturno vijeće-stručna komisija, a prihvaćeni će se programi  financirati prema mogućnostima Proračuna.

III.

Rok za podnošenje prijedloga Programa je 15. rujna 2009.

Uz prijedlog programa predlagatelji su dužni priložiti prijavu na Poziv koji mogu podići u Pisarnici Gradske uprave, Vukovarska 1-prizemlje.
Prijedlozi programa moraju biti obrazloženi. Uz obrazložene prijedloge, predlagatelji će dostaviti financijski plan, odnosno specificirani troškovnik u kojem će biti navedeni podaci o:
- ukupnim troškovima programa
- dijelu sredstava koji se osigurava iz vlastitih izvora
- dijelu sredstava koji se osigurava iz drugih izvora (županija, ministarstvo, sponzori i drugi izvori financiranja)
- dijelu sredstava koji se traži od Grada Slavonskog Broda
- kada je podnositelj programa posljednji put bio sufinanciran sredstvima Gradskog proračuna.

Iznose svih troškova treba iskazati u kunama.

Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog Poziva treba poslati na adresu: Grad Slavonski Brod
             Upravni odjel za društvene djelatnosti
             S naznakom  PRIJEDLOZI ZA 2010.
             Vukovarska 1, Slavonski Brod

Nepotpuni prijedlozi kao i prijedlozi koji se ne dostave u navedenom roku neće se razmatrati niti uvrstiti u Programe javnih potreba u kulturi Grada Slavonskog Broda za 2010.

 

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave