fbpx
 
 

vijecnici1.jpg.jpgNa današnjoj 3. sjednici Gradskog vijeća pod predsjedanjem Mije Golubičića nakon uvodnog aktualnog sata usvojen je paket kadrovskih pitanja. Većinom glasova prihvaćeni su prijedlozi za razrješenje dosadašnjih i imenovanje novih članova upravnih vijeća svih ustanova u vlasništvu Grada (Dječjih vrtića „Ivana Brlić-Mažuranić“, Galerija umjetnina grada, Gradske knjižnice, Kazališno-koncertne dvorane IBM i Ustanove  za gospodarenje športskim objektima).
Imenovani su i članovi školskih odbora svih osnovnih škola na području grada Slavonskog Broda pri čemu jedino nisu prihvaćeni dostavljeni prijedlozi ureda državne uprave za članove školskih odbora OŠ „M.Amruš“ i „Ivana Brlić-Mažuranić“ u kojoj je prije izbora novog školskog odbora bez ikakvih konzultacija s gradom imenovan novi ravnatelj što je ocijenjeno nedopustivim.
Jednoglasno su usvojeni prijedlozi novog Statuta i Poslovnika Gradskog vijeća usklađenih sa zakonskim izmjenama. Većinom glasova usvojeno je izvješće o ostvarenju gradskog proračuna za 2008. godinu u iznosu od 158 milijuna kuna (78 posto planiranog).
Vijećnici su bili jednoglasni usvajajući i izvješća o radu i financijskom poslovanju u prošloj godini ustanova u vlasništvu grada, izvješće o odabiru studenata za akademsku 2008./2009. godinu, izvješće o radu i poslovanju gradske Turističke zajednice, izvješće o izvršenju programa gradnje i održavanja objekata komunalne infrastrukture u 2008. godini. Bez ijednog suzdržanog i glasa protiv usvojena je i nova mreža snovnih škola na području grada, odluke o kriterijima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2009. godinu, o operativnom planu rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola u ovoj godini, o nabavci dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini osnovnih škola.
Većinom glasova prihvaćen je prijedlog smjernica za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada za ovu godinu. 

vijecnici.jpg.jpg

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave