fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak
gradskovijece.JPG
Niti na dnevnom redu 24. sjednice Gradskog vijeća nije se našlo pitanje prodaje građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Slavonskog Broda vrijednog 20-ak milijuna kuna. Osim ove točke gradski vijećnici su s dnevnog reda maknuli i Prijedlog za razrješenje i imenovanje dva člana Upravnog vijeća ustanove za gospodarenje športskim objektima Grada.

Tijekom aktualnog prijepodneva gradski vijećnici postavili su gradonačelniku Mirku Duspari dr.med ukupno 27 pitanja.  Dug države prema Gradu Slavonskom Brodu, poslovni prostori u vlasništvu Grada dani na korištenje političkim strankama, Centar mladih i deponija Vijuš- samo su neke od tema koje su zanimale gradske vijećnike.

Na temelju revizije provedene u periodu od 8.ožujka do 12. srpnja 2012. godine Državna revizija izrazila je uvjetno mišljenje;
1. Grad Slavonski Brod  nije ispunio svoju obvezu u smislu uplaćivanja dijela sredstava u Državni proračun od prodanih stanova na kojima je postojalo stanarsko pravo
2. Grad Slavonski brod nije smio prostore u vlasništvu Grada dati na korištenje političkim strankama bez naknade. 

Iako je gradonačelnik istaknuo da Državna revizija s godinama ima sve manje primjedbi na račun Grada, Izvješće Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Slavonskog Broda ipak nije usvojeno.

Najveći dio sjednice Gradskog vijeća protekao je u raspravi oko 3. točke dnevnog reda; Izvješće o radu  i financijsko izvješće trgovačkih društava u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada Slavonskog Broda za prvih šest mjeseci ove godine. 

Izvješće trgovačkog društva Brod – plin d.o.o nije prihvaćeno. Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Kovačević istaknuo je da napretka u ovom trgovačkom društvu ima, no da su problemi  još uvijek veliki. Upozorio je i gradske vijećnike da bi, umjesto međusobnog upiranja prstom i traženja krivca, više trebali poraditi na rješavanju agonije u kojoj se ovo trgovačko društvo nalazi. 

Predsjednik Gradskog vijeća predložio je da se Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Vodovod makne s dnevnog reda sjednice. Naime, šestomjesečno izvješće Uprava društva predala je tek prije četiri dana. Gradski vijećnici prijedlog su odbili, no izvješće ipak nije usvojeno .

Gradski vijećnici nisu usvojili niti Izvješće o radu i financijsko izvješće trgovačkog društva Komunalac, čiji su predstavnici na sjednicu Gradskog vijeća donijeli pismeno obrazloženje dviju stavki za koje ih je gradonačelnik prozvao. 
 Zamjerke su išle na račun 250.000 kuna većeg troška plaća zaposlenika u prvih šest mjeseci ove godine, te naplate dugovanja građana angažiranjem odvjetničkih ureda. Direktor Komunalca Predrag Filajdić niti ovaj se puta nije pojavio u gradskoj vijećnici kako bi odgovorio na pitanja o poslovanju  trgovačkog društva.

Predsjednik Gradskog vijeća Ivan Kovačević ocijenio je da su ovakvo ponašanje direktora TD Komunalac, ali i općenito loša komunikacija na razini trgovačka društva u vlasništvu Grada- Gradska uprava- Gradsko vijeće, jednostavno nedopustivi. Iz tog je razloga predložio da se početkom idućeg tjedna održi sastanak na koji će doći gradonačelnik, pročelnici svih Upravnih odjela, direktori trgovačkih društava, te predsjednici Klubova vijećnika. 

Šestomjesečna izvješća o radu i financijska izvješća trgovačkih društava Poduzetnički inkubator Brodin d.o.o, Razvojne agencije Grada Slavonskog Broda d.o.o i Brod- turist d.o.o također nisu usvojena. Gradski vijećnici prihvatili su  Izvješća trgovačkih društava Slobodna zona Đuro Đaković d.o.o , Posavska Hrvatska d.o.o i Lasica d.o.o.

Gradsko vijeće prihvatilo je izvješće o radu i financijsko izvješće Ustanova u vlasništvu Grada Slavonskog Broda za razdoblje siječanj- lipanj 2012. godine;
-Dječji vrtić Ivana Brlić – Mažuranić
-Kazališno – koncertna dvorana Ivana Brlić – Mažuranić
-Galerija umjetnina Grada Slavonskog Broda
-Gradska knjižnica Slavonski Brod
-Hrvatski institut za povijest – Podružnica Slavonije, Srijeme i Baranje
-Ustanova za gospodarenje športskim objektima I i II kategorije

Još jedno sporna točka 24. sjednice Gradskog vijeća bio je Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prodaju zemljišta k.č.br. 6695/4  k.o Slavonski Brod za izgradnju vjerskog objekta.

Podsjetimo, Gradsko vijeće je za potrebe izgradnje Crkve u brodskom naselju Andrija Hebrang 28. prosinca prošle godine Đakovačko-Osječkoj Nadbiskupiji (brodskoj Župi Gospe Brze Pomoći) darovalo građevinsko zemljište veličine 2.100 metara kvadratnih. Tada je vrijednost zemljišta procijenjena na  1.246.392 kuna. Općinski sud u Slavonskom Brodu odbio je uknjižiti pravo vlasništva Crkve nad zemljištem, a Županijski sud odbio žalbu Đakovačko-Osječke Nadbiskupije i potvrdio prvostupanjsko rješenje, s obrazloženjem da jedinice lokalne samouprave mogu otuđiti nekretnine u svom vlasništvu „ samo na osnovu javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržišnoj cijeni". 

Tako su gradski vijećnici, umjesto o Prijedlogu Odluke o davanju suglasnosti za prodaju zemljišta odlučivali o postupku i odgovarajućoj instituciji za procjenu vrijednosti spornog zemljišta. Na kraju je izglasano je da se procjena tržišne vrijednosti navedenog zemljišta zatraži od strane Porezne uprave kako bi se u roku od 14 dana mogla sazvati izvanredna sjednica Gradskog vijeća samo s jednom (ovom) točkom dnevnog reda.

Gradsko vijeće nije usvojilo ni Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Slavonskog Broda za 2012. , Izvješće o radu Gradonačelnika za razdoblje od 1. siječnja do 30.lipnja 2012. i  Izvješće o stanju u gospodarstvu grada Slavonskog Broda u 2011. godini. 

Među rijetkim prihvaćenim točkama dnevnog reda 24. sjednice Gradskog vijeća su;
- Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj- lipanj 2012.
- Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nabavci  proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Grada Slavonskog Broda u 2012.   - Izvješće decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za razdoblje siječanj-lipanj 2012.
- Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Slavonskog Broda


Trgovačko društvo Brod- plin d.o.o dobilo je suglasnost Gradskih vijećnika za kratkoročno zaduženje kod poslovne banke. U pitanju je dopušteno prekoračenje po transakcijskom računu u iznosu od 12 milijuna kuna, dakle 2 milijuna kuna više od trenutnog dopuštenog prekoračenja. 

Na dnevnom redu sjednice našao se i Prijedlog odluke o razmatranju zahtjeva Brod – plin d.o.o za prethodnu suglasnost za dugoročno zaduženje točka. U trgovačkom društvu ističu kako jedino financijsko restrukturiranje može olakšati poslovanje društva. Iz tog su razloga od gradskih vijećnika tražili suglasnost za dugoročno zaduženje u iznosu od 10 milijuna kuna. 

Ipak, predstavnici Uprave trgovačkog društva Brod-plin jučer nisu dobili odgovor na traženi zahtjev. Tijekom rasprave o ovoj točki dnevnog reda vijećnicu su napustili gradski vijećnici SDP-a i HSP-a, te dio vijećnika HSP-a dr. Ante Starčević i HDZ-a.  Nakon 11 sati vijećanja zbog nepostojanja kvoruma nastavak sjednice zakazan je za srijedu 26.rujna 2012. u 15 sati. 

mt_galleryObrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave