fbpx
 
 

Grb Slavonskog Broda.jpgU skladu s člankom 85. i 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine RH", broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12) Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Slavonskog Broda objavljuje JAVNU RASPRAVU NA PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA  PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA (PPUG-a) SLAVONSKOG BRODA.
1. Prijedlog Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda izrađen od strane Urbanističkog instituta Hrvatske iz Zagreba izložen je na javni uvid u prostorijama Gradske uprave Grada Slavionskog Broda, Vukovarska 1, Slavonski Brod u trajanju od 15 dana s početkom od 28. svibnja 2012. godine do 11. lipnja 2012. godine.
2. Javno izlaganje o Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja grada (PPUG-a) Slavonskog Broda od strane izrađivača održat će se 31. svibnja 2012. godine u vijećnici Gradske uprave u 16,00 sati.
Primjedbe i prijedloge na Prijedlog plana za vrijeme trajanja javnog uvida građani i udruge mogu upisati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti u Upravnom odjelu za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša grada Slavonskog Broda uz izloženi Prijedlog plana.
Prijedlozi i primjedbe moraju biti čitko upisani i potpisani imenom i prezimenom fizičke osobe, odnosno nazivom pravne osobe, s adresom podnositelja primjedbi. U protivnom, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.
Tijela državne uprave, upravna tijela županije i pravne osobe dostavljaju pisane primjedbe na prijedlog plana putem urudžbenog protokola Gradske uprave, Vukovarska 1, Slavonski Brod, zaključno s 15.06.2012.godine.
3. Sve prijedloge i primjedbe koje su sudionici u javnoj raspravi dali u roku Upravni odjel za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu okoliša grada Slavonski Brod, kao nositelj izrade, stručno obrađuje s Izrađivačem plana i o tome priprema Izvješće o javnoj raspravi kao separat prijedloga Plana upućenog u proceduru donošenja.
4. POZIVAMO SVE SUBJEKTE U PROSTORU I GRAĐANSTVO DA SVOJIM SUDJELOVANJEM U JAVNOJ RASPRAVI DAJU PUNI DOPRINOS U PLANIRANJU PROSTORA NAŠEGA GRADA. 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave