fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

GV21NASTAVAK_21_resize.JPGU nastavku 21.sjednice Gradskog vijeća, kojoj su pod predsjedanjem Ivana Kovačevića nazočila 24 vijećnika, nisu usvojeni prijedlozi Odluke o izmjenama odluke o načinu i uvjetima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Slavonskog Broda i Odluke o izmjenama odluke o utvrđivanju poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Grada od interesa za lokalnu samoupravu. Jednoglasno je usvojen prijedlog Odluke o izmjenama i dopune Odluke o mjestima za trgovinu na malo izvan prodavaonica i tržnica kako bi se uskoro mogli raspisati natječaji za zakup gradskih kućica i štandova na Poloju.
Jednoglasno je usvojena i Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija u osnovnom školstvu na području grada u 2012. godini. Odlukom o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini u osnovnom školstvu utvrđeno je da će se 2.251.027 kuna odobrenih rashoda utrošiti na izradu projektne dokumentacije i dogradnju najveće gradske matične škole Bogoslav Šulek.
Jednoglasno usvojenom odlukom o operativnom planu rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola u 2012. godini utvrđeno je da će se ukupno 945.354 kune planiranih rashoda za ove namjene utrošiti na radove u šest osnovnih škola: u OŠ Đuro Pilar, PŠ Kolonija - dogradnja tunela između škole i sportske dvorane (220.000 kuna), postavljanje toplinske fasade u OŠ Milan Amruš (95.000 kn), postavljanje toplinske fasade u OŠ Hugo Badalić (275.795 kn), izmjenu vanjske stolarije-sjeverna i južna strana u OŠ Antun Mihanović (165.795 kn), sanacija horizontalnih  i vertikalnih rina i dijela hodnika u OŠ Bogoslav Šulek (95.000 kn) i uređenje dvorišta škole-igrališta, biciklističke staze i rasvjete u OŠ Vladimir Nazor (93.764 kn).
Uz 10 suzdržanih i 3 glasa protiv nije prihvaćeno izvješće gradonačelnika za razdoblje od srpnja do prosinca 2011. godine, a prihvaćena su izvješća o radu ustanova u vlasništvu Grada u 2011. godini: Dječjeg vrtića Ivana Brlić Mažuranić, Gradske knjižnice, Kazališno-koncertne dvorane, Galerije umjetnina, Ustanove za gospodarenje športskim objektima I. i II. Kategorije i Podružnice za povijest Slavonije, Baranje i Srijema Hrvatskog instituta za povijest.
Usvojena su i izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Grada Slavonskog Broda za 2011. godinu  kao i izvješća o programima javnih potreba u društvenim djelatnostima i o decentraliziranim funkcijama osnovnog školstva.
Nakon rasprave o izvješću o javnom gradskom prijevozu zaključeno je  da se peteročlano Povjerenstvo sastavljeno od gradskih vijećnika i stručnjaka iz Gradske uprave do sljedeće sjednice sastane s koncesionarom i dogovori daljnje uvjete subvencioniranja javnog gradskog prijevoza.
Usvojene su smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada za 2012. godinu i izvješće o programu gradnje komunalne infrastrukture za 2011. godinu dok nije usvojeno izvješće o održavanju komunalne infrastrukture u prošloj godini. Pokrenut je postupak izbora članova Savjeta mladih grada Slavonskog Broda  kako bi se uskoro mogao raspisati javni poziv za predlaganje kandidata. Jednoglasno su prihvaćeni prijedlozi za imenovanje ulica na području Grada: Gospodarske ulice u MO Kolonija, Ulice Kreše Blaževića i Lučke u MO J. J. Strossmayer te Panonske u MO Jelas.
Većinom od 12 glasova za, uz 1 suzdržan i 1 glas protiv, prihvaćeni su prijedlozi Odbora za izbor i imenovanja o razrješenju i imenovanju novih članova radnih tijela Gradskog vijeća, Upravnih vijeća ustanova u vlasništvu Grada, članova Školskih odbora svih 11 osnovnih škola te skupština trgovačkih društava Posavska Hrvatska i Brod Turist.
U raspravi o prijedlogu skupine vijećnika za povrat zemljišta srednjoj Tehničkoj školi u Slavonskom Brodu istaknuta je nepripremljenost materijala za donošenje odluke uz apel prema Gradskoj upravi i Županiji kao osnivaču škole da se materijal kompletira do sljedeće sjednice Gradskog vijeća.

mt_gallery: 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave