fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak

GV20_16_resize.JPGNa maratonskoj 20.sjednici Gradskog vijeća kojoj je nazočilo svih 25 vijećnika na zahtjev trećine vijećnika dopunjen je predloženi dnevni red uvrštavanjem tri dodatne točke: razrješenje dva člana Odbora za izbor i imenovanja, izbor potpredsjednika Gradskog vijeća te razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novih ovlaštenih predstavnika  Grada Slavonskog Broda u trgovačkim društvima u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada.
Na početku sjednice obznanjeno je kako je vijećnik Ivan Rajković (HSS) istupio iz zajedničkog Kluba vijećnika HDZ-HSS i ubuduće će djelovati samostalno, osnovan je i novi Klub sa šest nezavisnih vijećnika (Mario Rubil, Hrvoje Andrić, Petar Agatić, Davor Gruber, Anto Rašić, Romana Mišić), a  neopozivu ostavku dao je potpredsjednik Gradskog vijeća dr. Roberto Lujić (SDP).
Nakon uvodnog aktualnog prijepodneva, voljom većine (15) vijećnika razriješeni su dosadašnji članovi Odbora za izbor i imenovanja Dalibor Damičević (HSP) i Davor Gruber (nezavisni), a umjesto njih imenovani Vjenceslav Draženović (HSP dr A.Starčević) i Suzana Bilić-Vardić (HDZ) dok je za predsjednika ovog Odbora izabran Ivan Zirdum (HSLS).
Većinom glasova (15) za novog potpredsjednika Gradskog vijeća izabran je Ivan Rajković (HSS). Potom je većinom glasova donijeta odluka o razrješenju dosadašnjeg ovlaštenog predstavnika Grada Slavonskog Broda (u osobi gradonačelnika) u skupštinama trgovačkih društava  u potpunom ili djelomičnom vlasništvu Grada. Za novog ovlaštenog predstavnika Grada u skupštini TD Brod-plin imenovan je prof. dr. Stjepan Aračić, u skupštini TD Komunalac prof. dr. Damir Matanović, u skupštini TD Vodovod dipl.iur. Mario Jelinić, u skupštini Razvojne agencija grada Slavonskog Broda dipl.uč. Slavica Lemaić, u skupštini Poduzetničkog inkubatora Brodin dipl.ing. Danica Lutz,  u skupštini Slobodne zone Đuro Đaković dipl.oec. Omer Katadžić i u skupštini Posavske Hrvatske dr.sc. Marijan Šabić. Predsjednici skupština dobili su obvezu da izmijene opće akte trgovačkih društava u skladu s odredbama Statuta grada u roku od osam dana od donošenja odluke. 
U povodu preispitivanja odluke o povećanju cijena i obračuna toplinske energije za „Brod-plin“ nakon duže rasprave zaključeno je da se daje nalog članovima Uprave TD Brod-plin da do sljedeće sjednice, a najkasnije do početka lipnja, izrade plan i program sanacije trgovačkog društva te financijski plan i program sanacije kotlovnice u naselju Slavonija 1 sa svim potrebnim pokazateljima. Također, nalaže se Upravi da se utvrdi gdje se nalaze zamijenjene kotlovnice iz bloka 4 i 5 u Naselju Hebrang i da se utvrdi način poboljšanja rada sadašnjih kotlovnica u ovom naselju.
Nakon dugotrajne  rasprave o kapitalnoj investiciji Rekonstrukcija i izgradnja Gradske tržnice zaključeno je da se obvezuje gradonačelnik da zaustavi sve aktivnosti vezane uz Rekonstrukciju Gradske tržnice dok se Ministarstvo financija i Ministarstvo graditeljstva ne očituju po zahtjevu vijećnika za proračunski nadzor grada Slavonskog Broda kao i za zatraženi nadzor urbanističke i građevinske inspekcije. Kako bi se ubrzao postupak, obvezuje se predsjednik Gradskog vijeća da u roku od sedam dana pošalje požurnicu na navedena ministarstva u cilju što bržeg rješavanja ovog problema kako za Grad, Komunalac i korisnike, zakupce Gradske tržnice. Gradsko vijeće obvezuje gradonačelnika i Trgovačko društvo da se kad započnu radovi sa sadašnjim zakupcima potpišu ugovori da zakupci nemaju dodatne troškove zbog rekonstrukcije tržnice i da im se kiosci vraćaju na približno iste lokacije.
U povodu rasprave o ugovoru o koncesiji za obavljanje prijevoza putnika na području Grada zaključeno je kako se zadužuje gradonačelnik i gradska uprava da za prvu sljedeću sjednicu Gradskog vijeća prirede objedinjeno izvješće o problemima u organizaciji prijevoza putnika, nadopunjeno izvješćima koncesionara s prijedlogom rješenja o prevladavanju uočenih teškoća. 
Većinom glasova nije dana suglasnost za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda, a skinut je s dnevnog reda prijedlog odluke o izmjenama odluke o utvrđenju poslovnog i drugog prostora u vlasništvu Grada od interesa za lokalnu samoupravu.
Prihvaćeno je izvješće o stanju sigurnosti na području Grada u 2011. godini uz zaključak da se za sljedeću sjednicu u suradnji s Policijskom postajom pripremi prijedlog odluke o suzbijanju konzumacije alkohola maloljetnih osoba na javnim gradskim površinama i prijedlog odluke o skraćenju radnog vremena ugostiteljskih objekata u dane vikenda.
Jednoglasno je prihvaćeno izvješće o korištenju proračunske zalihe za mjesec prosinac 2011.godine, izvješće o provedenom natječaju za studentske potpore za akademsku godinu 2011./2012., zaključak o davanju suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama statuta osnovnih škola kojima je Grad osnivač te prijedlog programa utroška sredstava spomeničke rente za 2012. godinu, a većinom glasova i odluka o socijalnoj skrbi Grada i dopuna odluke o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja na području Grada.
Većinom glasova za ravnateljicu ustanove Dječji vrtić Ivana Brlić Mažuranić u sljedećem mandatnom razdbolju imenovana je dosadašnja ravnateljica Zorana Butorac.
Izmijenjena odluka o javnim priznanjima i nagradama Grada bit će pripremljena za sljedeću sjednicu Gradskog vijeća kao i prijedlog odluke o dopunama odluke o kriterijima i načinu financiranja redovne djelatnosti mjesnih odbora na području Grada.
Povučen je prijedlog odluke o osnivanju Odbora za umirovljenike i starije osobe na području Grada. mt_gallery:

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave