fbpx
 
 

Poloj skica_resize.jpgGrad Slavonski Brod u zakonom propisanom roku podnio je Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva ponude za zakup dijela katastarske čestice broj 4875/1, k.o. Slavonski Brod, za vodno područje sliva Save, a odlukom Ministarstva dodijeljena su Gradu prava zakupa javnog vodnog dobra na navedenoj čestici na Poloju i to kako slijedi:

1) dio k.č.br. 4875/1, k.o. Slavonski Brod, ukupne površine 102.600 m2,
- namjena: uređenje sportsko-rekreativnih terena;
- ROK: 30 godina;
- PONUĐENI IZNOS ZAKUPNINE: 20.520,00 kn/godišnje
- temeljem Odluke  Ministarstva oslobođeni zakupnine

2) dio k.č.br. 4875/1, k.o. Slavonski Brod, ukupne površine 100.010 m2,
- namjena: uređenje sportsko-rekreativnih terena;
- ROK: 30 godina;
- PONUĐENI IZNOS ZAKUPNINE: 20.002,00 kn/godišnje;
- temeljem Odluke  Ministarstva oslobođeni zakupnine

3) dio k.č.br. 4875/1, k.o. Slavonski Brod, ukupne površine 550 m2,
- namjena: uređenje privremenog parkirališta;
- ROK: 30 godina;
- PONUĐENI IZNOS ZAKUPNINE: 1.650,00 kn/godišnje
- temeljem Odluke  Ministarstva oslobođeni zakupnine

4) dio k.č.br. 4875/1, k.o. Slavonski Brod, ukupne površine 300 m2,
- namjena: ostale namjene (pružanje usluga organiziranja popratnih sadržaja na riječnoj plaži za potrebe riječnoj kupališta);
- ROK: 30 godina;
- PONUĐENI IZNOS ZAKUPNINE: 2.400,00 kn/godišnje

Ministarstvo je navedenim odlukama ovlastilo HRVATSKE VODE za sklapanje ugovora o zakupu javnog vodnog dobra s Gradom Slavonskim Brodom.

Poloj skica1_resize.jpg

 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave