fbpx
 
 

GV19_07_resize.JPGSukladno analizi ponuda za održavanje nerazvrstanih cesta i pješačkih staza utvrđeno je da su dospjele nepodmirene obveze ponuđača prema Gradu Slavonskom Brodu i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada slijedeće:

1. Ponuditelj Feliks regulacija d.o.o. Industrijska zona Bjeliš bb Slavonski Brod ima
dospjele nepodmirene obveze prema Gradu u iznosu od 11.940,04 kn, dok ponuditelj
Poduzeće za ceste d.o.o. Nikole Zrinskog 115 Slavonski Brod, na dan kad je raspisan natječaj i na dan 19.12.2011. ima dospjelo dugovanje prema Gradu na ime glavnice komunalne naknade u iznosu od 178.270,30 kn i zakonske zatezne kamate u iznosu od 25.417,52 kn.

2. Ponuditelj Cestar d.o.o. Sjeverna vezna cesta bb Slavonski Brod nema evidentirana dospjela dugovanja prema Gradu Slavonskom Brodu.
 
3. Podaci o dugovanju prema TD Brod plin d.o.o., Vodovod d.o.o. i Komunalac d.o.o. nalaze se u prilogu.

4. Tvrtka Ceste duguje Gradu 49.452,29 kuna za komunalnu naknadu (pdf)

Tablični prikaz dugovanja

Tvrtka Grad Vodovod Komunalac Brod plin Ministarstvo
financija
Ukupno
"Ceste" d.d. 49.452,29 59,34 3.144,36   27.696.581,19 27.749.237,18
PZC d.o.o. 178.270,30 23.997,92 14.627,67 679.558,96 1.230.231,29 2.126.686,14
"Feliks regulacija" d.o.o. 11.940,04 2.267,30 959,38 10.466,43   25.633,15
            29.901.556,47


 
Prilozi:

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave