fbpx
 
 

svecGV.jpgNa današnjoj 13.sjednici Gradskog vijeća Slavonskog  Broda, kojoj su nazočila 24 vijećnika,  nakon trosatne rasprave većinom od 15 glasova usvojen je proračun Grada za 2011. godinu u visini od 186,405.803 kune. Ukupni planirani prihodi i primici proračuna za 16,8 posto manji su u odnosu na planirane prihode za 2010. godinu.
Prioriteti financiranja javnih rashoda i izdataka prema kojima je izrađen Proračun odražavaju nastojanje da se i u vrijeme otežanih uvjeta financiranja osigura postizanje trajnog cilja-poboljšanje kvalitete življenja te kvalitetniji i ravnomjerniji razvoj Grada.
Prioriteti u 2011. godini su: izgradnja poduzetničke zone Bjeliš (9 milijuna kuna), projekt rekonstrukcije i natkrivanja Gradske tržnice (2 milijuna), nastavak igradnje objekata infrastrukture (kanalizacija, vodovod, ceste, staze, javna rasvjeta) u svim dijelovim grada (18,3 milijuna), izgradnja kanalizacijskog i vodovodnog sustava kroz IPA projekt EU (udio grada 3,9 milijuna), početak izgradnje gradskih bazena (20 milijuna), nastavak skrbi za socijalno ugrožene kategorije stanovništva (9,8 milijuna), zaštita čovjekova okoliša (11,6 milijuna), izrada prostornih planova (1,5 milijun), izgradnja nadstrešnice na Gradskom groblju, potpore korisnicima proračuna (gradskim ustanovama, vjerskim zajednicama, šport, studenti i dr.).
   -Ovim prijedlogom proračuna nastojali smo u uvjetima vrlo snažne gospodarske krize s jedne strane racionalnim planiranjem rashoda ostaviti više prostora za investicije koje će dati zamašnjak gospodarstvu, a s druge strane pokazati svojim programima socijalnu osjetljivost. Usvajanjem Proračuna Grada Slavonskog Broda za 2011. godinu uz odgovoran angažman svih sudionika na njegovoj provedbi vjerujem u postizanje naših zajedničkih ciljeva – gospodarskom oporavku Slavonskog Broda i stalnoj skrbi za njegove građane, kazao je gradonačelnik Mirko Duspara.
Bez obzira na štednju Proračun nije zanemario teškoće koje nažalost pogađaju sve veći broj građana. Naknade kućanstvima i građanima stoga su planirane u iznosu od 9,270.000 kuna što predstavlja povećanje za 860.000 kuna (10,2 posto) u odnosu na 2010. godinu, a odnose se najvećim dijelom na naknade unutar Socijalnog programa: za podmirenje troškova stanovanja, novčanu pomoć za umirovljenike, pomoć za nezaposlene, program pomoći osobama starije životne dobi, sufinanciranje cijene boravka u dječjim vrtićima Grada, stipendije studentima, novčane donacije za novorođenu djecu i dr.

mt_gallery:

U nastavku 13.sjednice, vijećnici su usvojili predloženi program rada Gradskog vijeća za 2011.godinu, odluku o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Gradskog vijeća, odluku o izmjeni i dopuni odluke o porezima Grada te prijedlog odluke o spomeničkoj renti i program utroška 1,5 milijun kuna planiranih od spomeničke rente u 2011. godini. Najviše novca od spomeničke rente (po 500 tisuća kuna) utrošit će se na uređenje pročelja Vatrogasnog doma i Hrvatskog doma, a 250.000 kuna na uređenje pročelja Spomen doma Dragutin Tadijanović i repliku drvenog mosta u Tvrđavi. Jednoglasno je dana suglasnost Brod plinu za kratkoročno zaduženje-dopušteno prekoračenje po transakcijkom računu u RBA te usvojeni prijedlozi za imenovanje ulica na području Grada, imenovanje Kulturnog vijeća Grada, namjenu poslovnih prostora u Ulici Nikole Tesle 16 i razrješenje dosadašnjeg i imenovanje novog člana Upravnog vijeća Gradske knjižnice.

ODRŽANA SVEČANA SJEDNICA GRADSKOG VIJEĆA

U dvorani Glazbene škole Slavonski Brod održana je svečana sjednica Gradskog vijeća u povodu božićno-novogodišnjih blagdana koju su svojim nastupima uveličali članovi Dječjeg zbora Glazbene škole i Vedran Mihal na glasoviru. Brojnim predstavnicima političkog, gospodarskog, vjerskog, kulturnog i javnog života Grada i Županije obratili su se predsjednik Gradskog vijeća prof. Hrvoje Andrić i gradonačelnik dr Mirko Duspara. Uz osvrt na još jednu bremenitu godinu u kojoj je usprkos krizi ostvarena velika većina planiranih gradskih projekata, čelnici gradske izvršne i predstavničke vlasti zahvalili su se gradskim vijećnicima na suradnji i svima zaželjeli blagoslovljen Božić i sretnu 2011. godinu.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave