fbpx
 
 

UgovorIPA.jpgSvečanim potpisivanjem ugovora o sufinanciranju započela je realizacija projekta „Sustav vodoopskrbe i odvodnje s uređajem za pročišćavanje otpadnih voda Slavonskog Broda“. Ugovore su potpisali državni tajnik pri Ministarstvu regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva Zdravko Krmek, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda  Siniša Širac, gradonačelnik Slavonskog Broda Mirko Duspara i direktor komunalnog poduzeća „Vodovod“ Marko Blažević.

Riječ je o prvom velikom projektu u Hrvatskoj iz područja vodnog gospodarstva predviđenog Operativnim programom za okoliš 2007-2011. Projekt će pridonijeti ostvarivanju ciljeva zadanih u Strategiji upravljanja vodama poput povećanja razine priključenosti stanovništva na javnu vodoopskrbu i odvodnju te unapređenju kakvoće vode. Projekt je vrijedan 29,65 milijuna eura, a sufinancira ga Europska komisija u sklopu IPA programa za regionalni razvoj s 15,34 milijuna eura (51,75 posto). Preostala sredstva osigurat će se kroz državni proračun (12, 3 milijuna eura) i sredstva grada Slavonskog Broda (2 milijuna eura).

Sustav vodoopskrbe Slavonskog Broda čini oko 365 km cijevi od kojih je većina stara 15 – 40 godina. Sustav je trenutno niske funkcionalnosti te se procjenjuje da gubici u mreži iznose i više od 40%. Po završetku ovog projekta i izgradnje 7,2 kilometara vodovodne mreže s novim vodospremnicima, zamjenom postojećih glavnih cjevovoda i rekonstrukcijom 50 glavnih čvorišta, bit će izravno priključeno na vodoopskrbnu mrežu 4.300 novih potrošača, a gubici vode trebali bi se smanjiti za 20 posto.
Kroz ovaj će se projekt izgraditi i oko 36 km nove kanalizacijske mreže, 8 crpnih stanica i 7 kišnih preljeva te sanirati oko kilometar postojećih glavnih kolektora kako bi se osiguralo priključenje gotovo deset tisuća novih stanovnika na kanalizacijski sustav na području Grada i susjednih općina Klakar, Gornja Vrba, Podcrkavlje i Bukovlje u kojima trenutno uopće ne postoji sustav odvodnje. Pored toga, otpadne vode Slavonskog Broda trenutno se nepročišćene ispuštaju u rijeku Savu što će biti riješeno izgradnjom uređaja za pročišćavanje otpadnih voda s trećim stupnjem pročišćavanja, koji će imati kapacitet za 80 tisuća stanovnika.
   Pozdravljajući visoke goste iz Ministarstva regionalnog razvoja, Hrvatskih voda i načelnike susjednih općina Gornja Vrba, Klakar, Podcrkavlje i Bukovlje, gradonačelnik Mirko Duspara naglasio je iznimnu važnost ovog projekta čijim će se ostvarenjem do 2014.godine uz nove priključke na kanalizacijsku i vodoopskrbnu mrežu riješiti i velik problem gubitaka na vodovodnoj mreži.
   -Najbitnije u svemu ovome je da dobivamo i pročistač otpadnih voda čime ćemo zaštititi našu Savu i naselja u RH nizvodno od Broda. Ovo je projekt na kojem se radilo gotovo pet godina i koji je došao u završnu fazu. Zahvalio bih se prije svega stručnjacima iz Hrvatskih voda, Ministarstva regionalnog razvoja i našeg Vodovoda koji su radili na projektu. Da ovo nije bila prazna priča evo dočekali smo i dan da potpišemo konačno ugovor i da radovi krenu u Slavonskom Brodu, naglasio je gradonačelnik Mirko Duspara.

ugovoripa1.jpg

ugovoripa2.jpg 

 

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave