fbpx
 
 
KOLEGIJ200510.jpgNa današnjem 38.Kolegiju gradonačelnika Slavonskog Broda usvojen je godišnji izvještaj o izvršenju gradskog proračuna za 2009. godinu, dana suglasnost za zaključenje ugovora o sufinanciranju zapošljavanja osoba po programu javnih radova i donijet niz odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja nakon provednih postupaka javne nabave.
U 2009. godini u kojoj je Grad uveo sustav Riznice ukupni prihodi i primici gradskog proračuna ostvareni su u iznosu od 200,848.117 kuna što čini 95,34 posto od godišnjeg plana. Istodobno, ukupni rashodi i izdaci ostvareni su sa 197,822.598 kuna (93,9 posto plana) čime je Grad prošlu godinu ostvario s viškom prihoda i primitaka od 3,025.519 kuna. Racionalizacijom rashoda poslovanja nastojalo se osigurati što više novca za nastavak započetih ulaganja u kapitalne projekte od važnosti za grad i građane, u razvoj gospodarstva i izgradnju komunalne infrastrukture.
Dana je suglasnost za potpis ugovora za financiranje zapošljavanja druge skupine  osoba romske nacionalne manjine (8 zaposlenika) i nezaposlenih osoba više od tri godine (11 zaposlenika) kao i ugovor o sufinanciranju zapošljavanja nezaposlenih osoba preko godine dana (9 zaposlenika) po programu javnih radova „Uređenje okoliša i javnih površina na području Grada Slavonskog Broda u 2010. godini“ čiji su potpisnici Hrvatski zavod za zapošljavanje, Grad Slavonski Brod i Komunalac.
Za najpovoljnijeg ponuditelja za tiskarske usluge za potrebe Gradske uprave u 2010. godini odabrana je Tiskara TDA iz Donjih Andrijevaca s najnižom cijenom od 62.800 kuna plus pdv.
Za izradu i postavljanje nadstrešnica za autobusna stajališta najpovoljniju ponudu dala je tvrtka EUROMODUL iz Rijeke s ponuđenom cijenom od 98.100 kuna (plus pdv).
Najpovoljnijim ponuditeljem za izgradnju ugibališta i autobusnih stajališta ocijenjen je CESTAR iz Slavonskog Broda s ponuđenom cijenom od 106.155 kuna (plus pdv).
Za izvođenje radova na adaptaciji zgrade OŠ Đuro Pilar Brodsko Vinogorje najpovoljniju ponudu dala je tvrtka Ukras iz Osijeka s ponuđenom cijenom od 92.478 kuna, a za zamjenu vanjske stolarije u Područnoj školi Mali Pariz OŠ A.Mihanović Plastomet iz Osijeka s ponuđenom cijenom od 119.400 kuna.
Lav Studio iz Pule dao je najpovoljniju ponudu za nabavu opreme za potrebe Kazališno-koncertne dvorane Ivana Brlić Mažuranić s ponuđenom cijenom od 99.479 kuna.
Za najpovoljnijeg ponuditelja za zakup gradskog poslovnog prostora u objektu gradskog WC-a površine 30 kvadrata izabran je pekarski obrt Mrvica s ponuđenom zakupninom od 1.700 kuna mjesečno.
Kolegij gradonačelnika dao je suglasnost za zasnivanje prava služnosti za potrebe izgradnje kanalizacijskog sustava iz IPA projekta na dvije čestice u katastarskoj općini Podvinje.
Prihvaćena je zamolba Oldtimer kluba Slavonski Brod za pokroviteljstvo 6.Međunarodnog promotivnog oldtimer susreta 13.lipnja sa 5.000 kuna.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave