fbpx
 
 
  • Gradska uprava
  • Tržnica
  • Bazeni
  • Kruzni tok
  • Svačićeva ulica
  • Kajak
Memedi.jpgDanas je gradonačelnik Mirko Duspara sa suradnicima primio saborskog zastupnika iz reda nacionalnih manjina Nazifa Memedija, zastupnicu Suzanu Bilić Vardić te čelnike vijeća romska nacionalne manjine. Tema razgovora bila je poboljšanje uvjeta života pripadnika romske nacionalne manjine u Slavonskom Brodu.  Najveći problemi su priključci na komunalnu infrastrukturu (električnu i vodovodnu mrežu, kanalizaciju, plin) za što je Grad stvorio osnovne preduvjete izradom i usvajanjem Detaljnog plana uređenja (DPU) Novog naselja u MO Josip Rimac u kojem žive pripadnici romske nacionalne manjine. No, da bi se stanovnicima tzv. Romskog naselja omogućilo priključenje na električnu i vodovodnu mrežu potrebno je riješiti imovinsko-pravne probleme oko vlasništva zemljišta na kojem je niklo naselje i legalizacije stambenih objekata.  Dok se ne okonča rješenje tih problema zaključeno je da će se pokrenuti ishođenje privremenih priključaka.
ZAHTJEVI ZA PRIVREMENE PRIKLJUČKE
   -Nakon izrade i donošenja prostornog plana sada bi trebalo ishoditi darovanje zemljišta, pojedinačno svake čestice osobama koje već žive na tim česticama, kao i legalizaciju tog naselja.  Prije dvije godine asfaltirali smo više od kilometra cesta, uredili dio kanalske mreže, ali najveći problem je struja i voda. Dogovorili smo se da ćemo ići sa zahtjevom prema Elektri, Vladi i ostalima za privremeno priključenje jer sada su već stvoreni uvjeti da se naselje može i legalizirati. Tražit ćemo privremene priključke za električnu energiju i vodovod, što je trenutno najbitnije, a onda ćemo u dogovoru sa stanovnicima Romskog naselja vidjeti na  koji način to plaćati. Zauzet je stav da svi oni trebaju participirati u tome, s time da će Grad, a uvjeren sam i Elektra, iznaći rješenja da to bude na više rata, da im je lakše platiti, kazao je u izjavi za medije gradonačelnik dr. Mirko Duspara.
    -Zadovoljan sam što sam obišao Romsko naselje, saslušao predstavnike romske nacionalne manjine i njihove potrebe.
Romima je najpotrebnija infrastruktura: voda , struja, asfalt, autobusne nadstrešnice, popraviti kanale. Suglasili smo se da je najosnovnije dobiti privremenu suglasnost za priključak struje i vode.
Kao što je dobiven prvi dio darovnice zemljišta od Vlade RH, pokušat ćemo dobiti i drugi dio. Radostan sam kad sam od gradonačelnika čuo da je usvojen detaljni urbanisitčki plan jer s time je već pola posla završeno. Naselje je već uvedeno i ne mogu se rušiti postojeći objekti.
Za zakonsku legalizaciju treba se imati lokacijska i građevinska dozvola kako bi dobili priključke za struju i vodu. Međutim, postoji jedna mogućnost, kao što smo već radili drugdje, da se do tada dobije privremena suglasnost od vodoopskrbe i Elektre. Mislim da će to vodoospkrba i Elektra odraditi uz zahtjev grada Slavonskog Broda, Županije, naravno i uz moju podršku, a i od Vlade ćemo tražiti podršku, izjavio je Nazif Memedi, saborski zastupnik iz reda nacionalnih manjina.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna

Grad Slavonski Brod, Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217
Kontakti Gradske uprave