fbpx
 
 
deklaracijasava1.jpgPovodom obilježavanja Svjetskog dana zaštite voda (22.ožujka), Brodska ekološka udruga Zemlja (BEUZ), Kajak-kanu klub Marsonia, Udruga splavara „Čika Mata“, Športsko-ribolovni savez Brodsko-posavske županije i Klub podvodnih aktivnosti Marsonia organizirali su u subotu 20.ožujka na „Cipeliću“ potpisivanje Deklaracije o zaštiti sliva rijeke Save. U ime grada Slavonskog Broda potporu deklaraciji svojim potpisom dala je zamjenica gradonačelnika Ilijana Vrbat Pejić.
 -Smatramo da je voda poseban blagoslov za živi svijet i samu Zemlju te da je pažnja i briga za očuvanje i ispravno korištenje voda dužnost svih koji je na bilo koji način koriste ili su u dodiru s njom. Zaštita rijeke Save i njenih pritoka nije samo u njezinom koritu i uskom obalnom pojasu. Sava se štiti i zaštitom šuma od prekomjerne sječe i požara, od nestručno lociranih legalnih i divljih deponija otpada i od svih drugih radnji u slivnom području. Ne zaboravimo – svi zahvati čovjeka u prirodi sa svojim negativnim posljedicama završe u vodama, stoji pored ostalog u Deklaraciji o zaštiti sliva rijeke Save koju je proteklog vikenda potpisalo više od tisuću Brođana.
deklaracijaSava.jpg

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave