fbpx
 
 

Upravljačko je tijelo za ITU mehanizam u Republici Hrvatskoj Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije koje je donijelo „Smjernice za uspostavu urbanih područja i izradu strategija razvoja urbanih područja za financijsko razdoblje 2021.-2027.“ Sukladno navedenim Smjernicama gradovi središta urbanih područja u obvezi su uspostavljanja institucionalnoga okvira i izrade Strategije razvoja urbanih područja čije donošenje predstavlja preduvjet za korištenje sredstava ITU mehanizma.

Cjelokupan je postupak pripreme za provedbu ITU mehanizma složen i dugotrajan te uključuje mnoštvo dionika. Grad Slavonski Brod kao središte Urbanog područja Slavonski Brod poduzeo je niz radnji kako bi se stvorili preduvjeti za korištenje 33 milijuna eura bespovratnih sredstava koja su na raspolaganju Urbanom području Slavonski Brod za to financijsko razdoblje.

Koordinacijsko i Partnersko vijeće Urbanog područja Slavonski Brod tijela su nadležna za sudjelovanje u postupku izrade i donošenja Strategije te su oba vijeća dala pozitivno mišljenje na nacrt Strategije koji su izradili vanjski stručnjaci. Ishođeno je i pozitivno mišljenje načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave iz Urbanog područja. Osim navedenih mišljenja ishođeno je i mišljenje nadležnog tijela u Brodsko-posavskoj županiji sukladno kojemu je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu te nije potrebno provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš vezano uz područje zaštite i očuvanja prirode. Tijekom svih faza izrade Strategije provođen je i postupak neovisnog vrednovanja ovog akta strateškog planiranja. Sukladno važećem Zakonu o pravu na pristup informacijama provedeno je javno savjetovanje za nacrt Strategije. Nacrt Strategije upućuje se u proceduru donošenja na idućoj sjednici Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda.

Paralelno s pripremama za donošenje Strategije odvijala se i izrada prvog poziva na dodjelu bespovratnih sredstava za Urbano područje Slavonski Brod – „ITU – Biciklistička i srodna infrastruktura u UP Slavonski Brod“, koji je Ministarstvo objavilo 21. prosinca 2023. godine, s krajnjim rokom za podnošenje projektnih prijava do 31. listopada 2024. godine.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave