fbpx
 
 

Dječji vrtić „Svarožić“ imat će ukupno četiri odgojno-obrazovne skupine za ukupno 72 djeteta (tri vrtićke jedinice i jednu jasličku jedinicu). Građevina će biti smještena u ulicu Ivana Cankara, južno od Došenove ulice i Naselja Marka Majstorovića (naselja za mlade obitelji).

Glavni je ulaz u dječji vrtić na sjeveroistočnom pročelju. Gospodarski dio građevine sadrži distributivnu kuhinju, kuhinjska spremišta, garderobu i sanitarije kuhinjskog i tehničkog osoblja, spremišta, spremišta rublja i sredstva za čišćenje i pranje, prostore strojarnice i spremište za smeće. Administrativni dio građevine sadrži urede, prostore osoblja, izolaciju, spremišta, prostore za roditelje i pripadajuće sanitarije. Na južnom krovu prateće građevine predviđena je fotonaponska elektrana, čija je namjena proizvodnja električne energije za vlastite potrebe građevine.

 

Prikaz pročelja DV Svarožić Redacted 1 resize

Prikaz pročelja dječjeg vrtića „Svarožić“

 

Predviđena je izgradnja 10 parkirališnih mjesta, od kojih je jedno predviđeno za osobe s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću. Na ulazu u parkiralište postavit će se rampa, a predviđeno je i jedno mjesto za punjenje električnih vozila. Dio čestice oko građevine djelomično će se urediti popločavanjem betonskim opločnicima te većim dijelom hortikulturno urediti (zatravniti) te će se zasaditi stabla. Dječja igrala predviđena su uz sjeverni dio građevine te južno od građevine uz terase jedinica.

U sklopu Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt izgradnje dječjeg vrtića „Svarožić“ osigurana su sredstva kojima će Europska unija iz Mehanizma za oporavak i otpornost sufinancirati izvođenje radova na izgradnji predmetnog dječjeg vrtića u iznosu od 649.810,87 eura bespovratnih sredstava. Procijenjena je vrijednost radova za postupak javne nabave 1.696.000,00 eura bez PDV-a, odnosno 2.120.000,00 eura s PDV-om, s rokom za dostavu ponuda 16. siječnja 2024. godine. Rok je za izvođenje 12 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave