fbpx
 
 

Trgovačko društvo „Komunalac d.o.o.“  obavještava građane korisnike usluga o utvrđenom rasporedu odvoza božićnih drvaca. Građani drvca mogu odložiti ispred svojih kuća i stambenih zgrada (kod kontejnera), a prikupljanje će se odvijati od 8. do 31. siječnja 2024. godine prema rasporedu u mjesnim odborima kako slijedi: 

8. siječnja

 MO CENTAR, MO PLAVO POLJE, MO A. MIHANOVIĆ

9. siječnja

 MO LUTVINKA, MO J.J. STROSSMAYER

10. siječnja

 MO A. STARČEVIĆ, MO A. HEBRANG

11. siječnja

 MO CENTAR, MO JELAS, MO J. RIMAC

12. siječnja

 MO ZRINSKI FRANKOPAN, MO MALI PARIZ

15. siječnja

 MO CENTAR, MO KOLONIJA

16. siječnja

 MO BUDAINKA

17. siječnja

 MO PODVINJE

18. siječnja

 MO BRODSKO VINOGORJE, MO BRODSKI VAROŠ

19. siječnja

 MO CENTAR, MO PLAVO POLJE, MO A. MIHANOVIĆ

22. siječnja

 MO LUTVINKA, MO J. J. STROSSMAYER

23. siječnja

 MO A. STARČEVIĆ, MO A. HEBRANG

24. siječnja

 MO CENTAR, MO JELAS, MO J. RIMAC

25. siječnja

 MO ZRINSKI FRANKOPAN, MO MALI PARIZ

26. siječnja

 MO CENTAR, MO KOLONIJA

29. siječnja

 MO BUDAINKA

30. siječnja

 MO PODVINJE

31. siječnja

 MO BRODSKO VINOGORJE, MO BRODSKI VAROŠ

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave