fbpx
 
 

GRADVIJ2502D.jpgPod predsjedanjem Mije Golubičića danas je upriličena 9.sjednica Gradskog vijeća Slavonskog Broda u nazočnosti svih 25 vijećnika. U uvodnom aktualnom satu 11 vijećnika postavilo je tridesetak pitanja na većinu kojih su odmah stigli odgovori gradonačelnika i resornih pročelnika.
Jednoglasno je usvojena informacija o stanju sigurnosti na području grada Slavonskog Broda u 2009. godini koju su podnijeli načelnik policijske postaje Slavonski Brod Zoran Stašina i načelnik postaje prometne policije Antun Valić. Većinom glasova usvojene su izmjene i dopune Poslovnika Gradskog vijeća, a jednoglasno je prošao i prijedlog statutarne odluke o pravilima za izbor Vijeća mjesnih odbora koji će se ove godine održati četvrte nedjelje u mjesecu svibnju, a raspisat će se 30 do 60 dana prije toga.
Prihvaćen je i prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Grada za 2010. godinu te operativni plan rashoda za materijal i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola  za što je u 2010. godini osigurano 1,058.742 kune. Taj će se novac utrošiti na zamjenu pokrova na športskoj dvorani OŠ Bogoslav Šulek (200.000 kuna), sanaciju krovišta u OŠ I.Goran Kovačić (80.000), zamjenu stolarije i prilaznoj stazi u OŠ Đ.Pilar (150.000),  zamjenu pokrova na staroj zgradi OŠ B.Tadijanović (100.000), zamjenu instalacija i sanitarija u OŠ V.Nazor (150.000), zamjenu stolarije u PŠ Mali Pariz OŠ A.Mihanović (100.000), zamjenu pokrova u OŠ M.Amruš (120.000), sanaciju vanjske zaštitne ograde u OŠ D.Tadijanović (100.000) te izradu troškovnika i nadzor (58.742 kune).
ZA DOGRADNJU ZGRADE OŠ B.TADIJANOVIĆ 3,6 MILIJUNA KUNA
Jednoglasno usvojenom odlukom o nabavci proizvedene dugotrajne imovine i dodatnim ulaganjima na nefinancijskoj imovini osnovnih škola ukupno 3,605.425 kuna rasporedit će se za dogradnju školske zgrade i opremanje novih prostorija u OŠ Blaž Tadijanović u Podvinju.
Jednoglasno su usvojene smjernice za razvoj sustava zaštite i spašavanja na području grada u 2010.godini te izmijenjen Stožer zaštite i spašavanja Grada. Usvojen je i prijedlog za pokretanje postupka izbora novih članova gradskog Savjeta mladih te primljena na znanje informacija o presudama Upravnog suda kojim su odbijene tužbe bivše ravnateljice ustanove Dječji vrtić Slave Jurišić protiv odluka Gradskog vijeća.
Dijelu današnje sjednice Gradskog vijeća nazočili su članovi Dječjeg gradskog vijeća Slavonskog Broda Matea Sekulić iz OŠ I.Brlić Mažuranić i Alen Jukić iz OŠ H.Badalić.

GRADVIJ2502H.jpg

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave