fbpx
 
 

Prije nepunih godinu dana započela je provedba projekta Obitelj+. Riječ je o europskom projektu koji osigurava produljeni rad dječjih vrtića onoj djeci čijim je roditeljima to potrebno. Naime, rad vrtića produžuje se na poslijepodnevne i večernje sate i to od 16,15 pa sve do 21,15 sati. Osim boravka djece u dječjim vrtićima i osigurane prehrane, djeca koja koriste produženi rad dječjih vrtića imaju mogućnost pohađanja novih kvalitetnih programa: ritmike, plesa i škole plivanja.

Programi za osposobljavanje instruktora/ice fitnessa i plesa za djecu i mlade su završeni i verificirani od strane Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i od strane European Health & Fitness Association iz Belgije, europske krovne organizacije za nacionalna fitness udruženja, te se uskoro očekuje početak provođenja programa. Djeca uključena u ovaj projekt prošla su i školu plivanja. Program škole plivanja polazile su starije skupine djece, uzrasta od tri do šest godina starosti, a u planu je pokretanje dodatna dva sportska programa.

- Što se tiče provedbe projekta, jedino u Dječjem vrtiću „Kosjenka“ i „Seka i braco“ imamo još slobodnih mjesta za upis polaznika jasličke dobi, a ostale skupine i vrtići su popunjeni. Primarni cilj projekta, usklađivanje poslovnog i privatnog života roditelja, je postignut, a posebno je to da se roditelji javljaju po potrebi tako da se potrebno brzo prilagođavati. – zaključuje Zorana Butorac, ravnateljica Dječjeg vrtića Ivana Brlić-Mažuranić.

Ukupna vrijednost projekta Obitelj+ je 409.074,21 EUR a projekt je u potpunosti sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Iznos sufinanciranja Europske unije iznosi 85% , a razdoblje provedbe projekta je od 20. siječnja 2022. do 20. rujna 2023. godine.

Obrasci

Obrasci za podnošenje zahtjeva, zamolbi i sl.

Pristup informacijama

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva

Prijavi problem

Mobilna aplikaciju za brže rješavanje komunalnih problema

Ured za građane

Brže i učinkovitije rješavanje predmeta koji se vode u upravnim odjelima Grada.

Servis 48 sati

Imate li ideje, prijedloge, pitanja o područjima za koja se brine grad Slavonski Brod.

Službeni glasnik

Službeni glasnik

Proračun Grada Slavonskog Broda

Proračun Grada Slavonskog Broda

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Sudjelujte u kreiranju gradskog proračuna

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Onečišćenje zraka u Slavonskom Brodu

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Cjenici i opći uvjeti komunalnih usluga

Ugovori i javna nabava

Ugovori i javna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Jednostavna bagatelna nabava

Oglasna ploča

Oglasna ploča

Važeći prostorni planovi

Važeći prostorni planovi

Informativno glasilo

Informativno glasilo Grada Slavonskog Broda

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

U Svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Katarinski sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Dječji sajam

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Sajam cvijeća

Javni gradski bicikli

Unajmi bicikl putem terminala, mobilne aplikacije ili pametne kartice i uživaj u vožnji!

Hotspot u gradu

Trg Ivane Brlić-Mažuranić, Gradska tržnica, Brodska Tvrđava, Franjevački samostan

Digitalna pisarnica grada

Status vašeg predmeta možete provjeriti unosom korisničkog pina

0800 200 217

Ostavite Vašu poruku na besplatnom info broju

stanovi vdoesna
GRAD SLAVONSKI BROD

Vukovarska 1, HR-35000 Slavonski Brod, Tel: +385 (0)35 217 000
Radno vrijeme Gradske uprave: Ponedjeljak-Petak od 7.00 do 15.00 sati
Besplatni info telefon: 0800 200 217

Kontakti Gradske uprave